Έρευνες Απορρόφησης Αποφοίτων

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ συμμετέχει, στα πλαίσια έργου του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020», στην έρευνα της EUROGRADUATE 2022. Το έργο αποτελεί μέρος πιλοτική έρευνας σε απόφοιτους 17 ευρωπαϊκών χωρών για τη χαρτογράφηση του αντίκτυπου που είχαν οι εμπειρίες των ευρωπαίων αποφοίτων κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως φοιτητές, στην επαγγελματική τους ζωή και στη ζωή τους ως ευρωπαίοι πολίτες. Σκοπός είναι να μπορέσουμε να μάθουμε πόσο ευχαριστημένοι είναι οι απόφοιτοι με τις σπουδές τους, πώς συντηρήθηκαν οικονομικά, αν ταξίδεψαν στο εξωτερικό και τι έκαναν μετά την αποφοίτησή τους αναφορικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Πρόκειται μια σημαντική πρωτοβουλία καθώς η έρευνα στοχεύει να θέσει το έδαφος για σχετικές μακροπρόθεσμες διαδικασίες συλλογής και διερεύνησης δεδομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ευρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση διαφορετικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και τον εντοπισμό μεθοδολογιών  καλύτερης  προετοιμασίας των νέων για τον κόσμο της εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα EUROGRADUATE 2022


Το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. πραγματοποίησε Μελέτη Απορρόφησης των αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας με σκοπό να διερευνηθεί η κατάσταση, το είδος της απασχόλησης καθώς και οι τρόποι ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Η παρούσα μελέτη αφορά στους αποφοίτους των ετών 2005 και 2006. Η συλλογή των δεδομένων έγινε το 2011 μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Μπορείτε να δείτε τη συνολική μελέτη όλων των αποφοίτων αλλά και τις επιμέρους μελέτες για τα τμήματα/Σχολές του Α.Π.Θ.

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων 2005-2006

Μελέτες Απορρόφησης ανά Σχολή/Τμήμα

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Έρευνες Απορρόφησης Αποφοίτων

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου