Γενικές Πληροφορίες

Η έναρξη και η λειτουργία νέων επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας διαδικασία σε κάθε δυναμική οικονομία. Οι νέες επιχειρήσεις φέρνουν νέες θέσεις εργασίας, αυξημένα εισοδήματα προστιθέμενης αξίας, συχνά εισάγοντας νέες ιδέες, τεχνολογίες και προϊόντα για την κοινωνία. Η επιτυχημένη νέα επιχείρηση επιταχύνει τις διαρθρωτικές αλλαγές, αξιοποιώντας πόρους για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που οι άνθρωποι επιθυμούν και που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για αυτά.

Φυσικά, δεν αναπτύσσονται όλες οι νέες επιχειρήσεις και ούτε όλες ευημερούν. Ωστόσο, η αποτυχία έχει αποδειχθεί ότι είναι σημαντικό μέρος της διαδικασίας επιχειρηματικής ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας τη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι επαναπροσδιορίζονται μέσα από αυτή τη διαδικασία και ξεκινούν από την αρχή με περισσότερη ορμή και διάθεση. Το επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι,  συνεπώς, σημαντικός δείκτης του δυναμισμού μιας οικονομίας. Παρέχει ένα σημείο αναφοράς για κάθε οικονομία, επιτρέποντας τη σύγκριση με άλλες οικονομίες. Επομένως, η παρακολούθηση και μέτρηση του επιπέδου της επιχειρηματικότητας επιτρέπει και  το γρηγορότερο εντοπισμό της εξέλιξης της επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό εν μέσω μιας περιόδου αναταράξεων που προκλήθηκαν από τη μεγαλύτερη και πιο έντονη πανδημία στη ζωντανή μνήμη (GEM, Global Report 2021/2022).

Η πανδημία του κορωνοϊού είχε πολλαπλές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα, που κυμαίνονται από την ασφυξία ή τον περιορισμό στις προθέσεις των επιχειρηματιών να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, να παρέχουν νέες ευκαιρίες αγοράς και να παραμείνουν ευέλικτοι και δημιουργικοί για να μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Σκοπός

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε φοιτητές και αποφοίτους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τόσο ως εναλλακτική επιλογή σταδιοδρομίας όσο και ως νέου τρόπου σκέψης, μέσα από την καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων που θα αποβούν χρήσιμες και για τη μετέπειτα πορεία τους.

Το να μάθουν οι φοιτητές και απόφοιτοι να σκέφτονται “έξω από το κουτί” (outside the box), να είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι, να παίρνουν ρίσκα και να μαθαίνουν από τις αποτυχίες και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα προληπτικά είναι σημαντικό για κάθε καριέρα στο σημερινό δυναμικό κόσμο.

Στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τις δράσεις της να ενισχυθεί η διάθεση για επιχειρηματικότητα, να δομηθεί η σκέψη των φοιτητών αλλά και των αποφοίτων του ΑΠΘ στην επιχειρηματική κατεύθυνση και να ενθαρρύνει τους νέους επιστήμονες να προβούν στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ορισμός

Τι είναι η επιχειρηματικότητα;

 • Η διαδικασία δημιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία και για την αγορά, αλλά και για την κοινωνία, με την αφιέρωση του απαραίτητου χρόνου και προσπάθειας και την ανάληψη των συνοδευόμενων οικονομικών, ψυχολογικών και κοινωνικών κινδύνων, που λαμβάνει οικονομικές και ψυχολογικές ανταμοιβές. 
 • Κάθε προσπάθεια για δημιουργία νέας επιχείρησης ή νέας δραστηριότητας, όπως το ελεύθερο επάγγελμα, η δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού οργανισμού, ή η επέκταση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, που γίνεται από έναν ιδιώτη, ή από επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν. (GEM)
 • Η προσπάθεια μετατροπής μιας πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει, συν τοις άλλοις και όχι απαραίτητα, οικονομικό κέρδος.

Επιχειρηματικότητα – Ανάγκη ή Ευκαιρία?

 • Έξυπνος είναι εκείνος που αναγνωρίζει τις ευκαιρίες (Κινέζικη παροιμία)

Επιχειρηματικότητα ανάγκης

Η επιλογή έναρξης  επιχειρηματικής δραστηριότητας από ανάγκη, λόγω έλλειψης διαθέσιμων θέσεων εργασίας ή αδυναμίας εξασφάλισης μιας θέσης εργασίας. Σύμφωνα με τον GEM (Global Entrepreneurship Monitor) αποτελεί το βασικότερο κίνητρο για τους επιχειρηματίες μεγαλύτερης ηλικίας στην Ευρώπη, λόγω αδυναμίας εύρεσης εργασίας.

Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας 

Η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας  με σκοπό την αξιοποίηση μιας υφιστάμενης επιχειρηματικής ευκαιρίας. Αποτελεί το βασικότερο κίνητρο για τη νεανική επιχειρηματικότητα (18-34) και για τους νέους που θέλουν “να αλλάξουν τον κόσμο”!

Κύριες συνιστώσες Επιχειρηματικότητας

 • Επιχειρηματική Ιδέα
 • Επιχειρηματική Ευκαιρία
 • Επιχειρηματικό Περιβάλλον
 • Επιχειρηματίας/Επιχείρηση

Μορφές Επιχειρηματικότητας

Κοινωνική: Παραγωγή κοινωνικής αξίας και επιστροφή πλούτου στην κοινωνία με τη δημιουργία νέων παραγωγικών μοντέλων παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν άμεσα τις ανθρώπινες ανάγκες ειδικά των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων.

Δημόσια: Η επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής αξίας- Νέα Δημόσια Διοίκηση.

Πράσινη: Αναπτύσσεται στη βάση της αειφόρου/βιώσιμης ανάπτυξης βάσει των αρχών της οικολογίας σύμφωνα με τις αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ενδοεπιχειρησιακή: Αναπτύσσεται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της δημιουργίας νέων αυτόνομων ενδοεταιρικών μονάδων. Είναι η από κάτω προς τα πάνω αναζήτηση κ αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, όπως για παράδειγμα η δημιουργία νέων μονάδων στα πλαίσια της επιχείρησης, η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η προώθηση της πρωτοβουλίας από τους εργαζόμενους, η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και η ανάληψη κινδύνων.

Ακαδημαϊκή: Αναφέρεται στην επιχειρηματική δράση που αναπτύσσεται στα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα με απώτερο σκοπό την εμπορευματοποίηση της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης.

Νεανική: Είναι η σύγχρονη Επιχειρηματικότητα, η οποία καταπολεμά την ανεργία και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας μέσω της αυτοαπασχόλησης των νέων.

Γυναικεία: Είναι η Επιχειρηματικότητα που βοηθά στην καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των γυναικών με σκοπό την υποστήριξη της ικανότητάς τους να συμμετέχουν πιο ενεργά στην αγορά εργασίας και να βελτιώνουν τη θέση τους στην κοινωνία.

Επιχειρηματικότητα Καινοτομίας ή Έντασης Γνώσης: Αναφέρεται στην αξιοποίηση ευκαιριών υψηλών οικονομικών προσδοκιών εστιάζοντας στις γνώσεις τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τις τάσεις της αγοράς.

Διεθνής: Η ανακάλυψη αξιολόγηση και αξιοποίηση ευκαιριών για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών πέραν των εθνικών συνόρων.

Πλεονεκτήματα Επιχειρηματικότητας

 • Βοηθά στην κοινωνική ανέλιξη & στη βελτίωση του τρόπου ζωής
 • Δίνει στον επιχειρηματία την πολυτέλεια της προσωπικής οργάνωσης του χρόνου εργασίας
 • Δίνει μια αίσθηση ελευθερίας
 • Μπορεί να αποφέρει από κάποιο σημείο και έπειτα, κέρδος/χρήματα στον επιχειρηματία
Πηγή: Καραγιάννης Η., Μπακούρος Ι., “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα”

Ενημέρωση για θέματα επιχειρηματικότητας

Η ενημέρωση για θέματα επιχειρηματικότητας παρέχεται καθημερινά μέσω της  ιστοσελίδας του γραφείου και μέσω των social media (facebook & Linkedin). Επίσης, η ενημέρωση γίνεται και με αποστολή newsletter σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του γραφείου (φοιτητές & αποφοίτους) για όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα . 


Στοιχεία 
Βασιλική Α. Μπασδεκίδου
Οικονομολόγος – Δρ. στη Χρηματοοικονομική
Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.
Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
T 2310 999320
E-mail: vasbas@auth.gr

2ο Social Innovation Hackathon | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Γενικές Πληροφορίες

2ο Social Innovation Hackathon | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου