Ώρες & Χώροι Λειτουργίας

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού των γραφείων: 10:00 – 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες.

  • Γραφείο Διασύνδεσης Ι, Κεντρική Βιβλιοθήκη (Ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης), τηλ. 2310.99.9320, 2310.99.9395, φαξ: 2310.99.9390.
  • Γραφείο Διασύνδεσης ΙΙ, Σχολή Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, (1ος όροφος, αίθουσα 114, πάνω από τη Γραμματεία του Οικονομικού Τμήματος), τηλ. 2310.99.6644, 99.6646, 99.6647.
  • Γραφείο Διασύνδεσης ΙΙΙ, Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (ισόγειο κτιρίου επί της Γ’ Σεπτεμβρίου), τηλ. 2310.99.5831, 99.7350

Στο χάρτη της πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ που θα βρείτε εδώ μπορείτε εύκολα να διακρίνετε τα τρία περιφερειακά Γραφεία Διασύνδεσης του ΑΠΘ.