Φόρμα Εκπλήρωσης Στόχων

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Γραφείου Διασύνδεσης για αμφίδρομη ενημέρωση αναφορικά με την  πορεία της σταδιοδρομίας των φοιτητών και των αποφοίτων του πανεπιστημίου μας, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την επιτυχή εκπλήρωση των στόχων σταδιοδρομίας σας, είτε στον τομέα των σπουδών, είτε στον τομέα της απασχόλησης. Το Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ. δεσμεύεται για την πλήρη εχεμύθεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακαλούμε απαντήστε μόνο στην περίπτωση που πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης σας βοήθησαν να πετύχετε κάποιον επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό σας στόχο. Παρακαλούμε για να συμπληρώσετε την φόρμα πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ