Συμβουλευτική ΕΚΟ

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για φοιτητές & απόφοιτους Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φοιτητές/ απόφοιτους που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες με στόχο την ανάπτυξη των επαγγελματικών τους προσόντων και την ενίσχυση της εργασιακής τους ένταξης.

Ως ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) χαρακτηρίζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού μιας χώρας που κινδυνεύουν περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό να στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως την πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική φροντίδα. Οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες μιας χώρας αλλά και ο φόβος προς το διαφορετικό και η προκατάληψη που τον συνοδεύει έχουν ως συνέπεια τον κοινωνικό αποκλεισμό ποικίλων ομάδων του πληθυσμού.

Ως ευπαθείς κοινωνικά ομάδες χαρακτηρίζονται συνήθως:

 • Τα άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Οι εξαρτημένοι από ναρκωτικά, αλκοόλ ή τζόγο
 • Τα άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης
 • Τα άτομα με ψυχικές νόσους
 • Αποφυλακισμένοι
 • Παλιννοστούντες / πρόσφυγες / μετανάστες
 • Άτομα με γλωσσικές, πολιτισμικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
 • Οι κακοποιημένες γυναίκες ή θύματα trafficking
 • Ειδικές κατηγορίες ανέργων (μακροχρόνια, άνω των 45 ετών)
 • Οι άποροι / άστεγοι

Βλέποντας με μια ευρύτερη ματιά τα πράγματα θα μπορούσαμε όμως να πούμε πως κοινωνικά αποκλεισμένος είναι οποιοσδήποτε αποκόπτεται από τον κοινωνικό- οικονομικό – επαγγελματικό ιστό της χώρας είτε εμπίπτει σε μια «επίσημη» κατηγορία είτε όχι. Οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις έχουν ως συνέπεια τη στέρηση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής για φοιτητές και απόφοιτους μέλη ΕΚΟ είναι οι εξής:

Ατομική συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού

Μέσω της ατομικής συμβουλευτικής οι φοιτητές/ απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν δυνατά σημεία και επαγγελματικές δεξιότητες, να θέσουν προσωπικούς επαγγελματικούς στόχους καθώς και να σχεδιάσουν και να θέσουν σε εφαρμογή ένα εξατομικευμένο πλάνο εύρεσης εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα προσόντα και τα ταλέντα κάθε ατόμου. Η συμβουλευτική είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε συμβουλευόμενου με μέριμνα για την δυνατότητα πρόσβασης του στο χώρο συμβουλευτικής.

Τηλεσυμβουλευτική

Η Τηλεσυμβουλευτική παρέχεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφώνου/ skype για φοιτητές/ απόφοιτους ΑΜΕΑ που δεν έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου.

Ενημέρωση για εξειδικευμένα θέματα εκπαίδευσης, απασχόλησης και εργασίας

Στο πλαίσιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχεται ενημέρωση για επιμέρους θέματα που μπορεί να διευκολύνουν την πρόσβαση του ατόμου στην αγορά εργασίας ή την συνέχιση των σπουδών του. Αναφέρονται ενδεικτικά:

 • Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
 • Προγράμματα επιδότησης για επιχειρήσεις
 • Προγράμματα κατάρτισης
 • Επιδόματα / Υποτροφίες

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

5ο Idea Platform: Ενημέρωση Σπουδαστών - CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator

Emloyers΄Hub: Διάλογοι Εργασιακής Ετοιμότητας- 2η έκδοση/ Actionaid

Téthys PhD workshop “Climate change from an interdisciplinary perspective” - limited number of scholarships

Επιστημονικό Συνέδριο : «Διεκδικώντας τα αυτονόητα… Ο ρόλος της Συμβουλευτικής»

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024

Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024, 2 & 3 Απριλίου 2024

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση: "Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Προκλήσεις και Εργασιακά Δικαιώματα" - Πέμπτη 7/12/2023

Συμβουλευτική ΕΚΟ

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

5ο Idea Platform: Ενημέρωση Σπουδαστών - CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator

Emloyers΄Hub: Διάλογοι Εργασιακής Ετοιμότητας- 2η έκδοση/ Actionaid

Téthys PhD workshop “Climate change from an interdisciplinary perspective” - limited number of scholarships

Επιστημονικό Συνέδριο : «Διεκδικώντας τα αυτονόητα… Ο ρόλος της Συμβουλευτικής»

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024

Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024, 2 & 3 Απριλίου 2024

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση: "Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Προκλήσεις και Εργασιακά Δικαιώματα" - Πέμπτη 7/12/2023