Βιογραφικό Σημείωμα

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία αυτοπαρουσίασης, απαραίτητο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη παρουσίαση των γνώσεων, των εμπειριών και των ικανοτήτων σας.

Στόχος του βιογραφικού είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, να δημιουργήσει μία θετική εικόνα για εσάς και να τον βοηθήσει στη διαδικασία επιλογής. Ένα αποτελεσματικό βιογραφικό πρέπει να πείσει τον εργοδότη να έρθει σε επαφή μαζί σας ή με άλλα λόγια να σας εξασφαλίσει μια προσωπική συνέντευξη για τη θέση που σας ενδιαφέρει.

Καθώς ο υπεύθυνος για την επιλογή σε μια θέση εργασίας αφιερώνει το ανώτερο 20 δευτερόλεπτα για την ανάγνωση ενός βιογραφικού σημειώματος, ένα πετυχημένο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να παρουσιάζει με σύντομολιτό αλλά περιεκτικό τρόπο όλες τις εμπειρίες και τα προσόντα σας.

Οι Γάλλοι παρομοιάζουν το βιογραφικό σημείωμα, ως ένα επίσημο φόρεμα για τις κυρίες. Λένε, «Ποτέ δεν πρέπει να φορεθεί για δεύτερη φορά». Με αυτό τον τρόπο θέλουν να τονίσουν ότι για κάθε θέση που διεκδικείτε οφείλετε να συντάσσετε ένα ξεχωριστό βιογραφικό σημείωμα όπου η παρουσίαση των προσόντων θα εστιάζεται στη συγκεκριμένη θέση και για το συγκεκριμένο φορέα.

Δεν υπάρχει μία έτοιμη και χρυσή λύση για τη σύνταξη του βιογραφικού σας σημειώματος. Και αυτό γιατί το βιογραφικό σημείωμα δεν είναι αίτηση. Δεν υπάρχουν δηλαδή προκαθορισμένες ενότητες τις οποίες εσείς θα πρέπει να συμπληρώσετε με τα δικά σας στοιχεία. Αντίθετα, χρειάζεται να είστε δημιουργικοί, να σκεφθείτε, να αξιολογήσετε και να αποφασίσετε πως θέλετε να προβάλλετε καλύτερα τα προσόντα και τις γνώσεις σας, ποιες ενότητες θέλετε να δημιουργήσετε και τι είναι σημαντικό να τονίσετε στο κάθε βιογραφικό που συντάσσετε ανάλογα με το στόχο και το φορέα που το απευθύνετε.

Να θυμάστε για κάθε τι που σημειώνετε, θα πρέπει να έχετε ένα επιχείρημα γιατί και πως προωθεί θετικά την υποψηφιότητά σας.

Συμβουλές σύνταξης βιογραφικού βήμα – βήμα

Συγκεντρώστε και καταγράψτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες!

Προκαλέστε ένα «καταιγισμό ιδεών» στη μνήμη σας σχετικά με τα επιτεύγματα και τις δραστηριότητές σας. Καταγράψτε επικεφαλίδες όπως Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εμπειρία, Διακρίσεις-Βραβεία, Ικανότητες, Δραστηριότητες. Κάτω απ’ αυτές συλλέξτε τις κατάλληλες πληροφορίες:

 • Επαγγελματική Εμπειρία: προϋπηρεσία μισθωτής εργασίας, εργασία μερικής απασχόλησης, εθελοντική εργασία ή και σε οικογενειακή επιχείρηση, χρόνος και τόπος απασχόλησης, ονόματα εργοδοτών ή εταιρειών, αρμοδιότητες.
 • Εκπαίδευση & Κατάρτιση: σεμινάρια, κύκλοι εκπαίδευσης, σχολεία, ημερομηνίες αποφοίτησης, διάρκεια, τόπος.
 • Ικανότητες: γνώσεις προγραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες παρουσιάσεων, συντονισμού των ομάδων και συνεργασίας με άλλους, αρχηγικές ικανότητες.
 • Δραστηριότητες: συμμετοχές σε επαγγελματικούς συλλόγους, επαγγελματικές και κοινοτικές δραστηριότητες.

Προσαρμόστε τις εμπειρίες και τις ικανότητές σας με τις ανάγκες του εργοδότη ή της θέσης

 • Θέση εργασίας: Τι είδους θέση εργασίας ψάχνετε; Κρατήστε σημειώσεις αναφορικά με τη μορφή απασχόλησης, το ωράριο, το επαγγελματικό χώρο, το φορέα κλπ. Συνδυάστε τις επιθυμίες σας με θέσεις εργασίας από αγγελίες εφημερίδων, προκηρύξεις, προσωπικές επαφές και δική σας έρευνα
 • Εργοδότης: Για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, ποιες πλευρές της εκπαίδευσης, της εμπειρίας και των ικανοτήτων σας θα είναι πιο ελκυστικές για τον εργοδότη; Καταγράψτε συγκεκριμένες ικανότητες, μαθήματα, περιοχές ειδίκευσης ή γνώσεις που πιστεύετε ότι θα ενδιέφεραν έναν μελλοντικό εργοδότη για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Υπογραμμίστε λεπτομέρειες και αναδείξτε τα προσόντα σας

Μελετήστε προσεκτικά όσα γράψατε και προσπαθήστε να επιλέξετε εκείνες τις λεπτομέρειες της εκπαίδευσης, της εργασιακής εμπειρίας, των δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων σας που ταιριάζουν με τις ανάγκες του εργοδότη. Είναι σημαντικό επίσης για την παρουσίαση των προσόντων σας να έχετε στη διάθεσή σας πλήρη και συγκεκριμένα στοιχεία (πχ. ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων, ακριβής περιγραφή αρμοδιοτήτων προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας κλπ).

Επιλέξτε το είδος βιογραφικού σημειώματος που θα συντάξετε και οργανώστε ανάλογα τις πληροφορίες

 • Προσωπικά Στοιχεία
 • Στόχος Σταδιοδρομίας
 • Εκπαίδευση
 • Επαγγελματική Εμπειρία &/ή Δεξιότητες
 • Συνεχής Κατάρτιση
 • Ξένες Γλώσσες
 • Άλλες Γνώσεις
 • Δεξιότητες
 • Δραστηριότητες & Προσωπικά Ενδιαφέροντα
 • Συστάσεις

Προσέξτε τη γλώσσα και την έκφραση που θα χρησιμοποιήσετε

Σε ένα βιογραφικό οι υποψήφιοι εργαζόμενοι πρέπει να παρουσιάζονται ως θετικοί και έμπιστοι- ούτε πολύ επιθετικοί, ούτε πολύ μετριόφρονες.

Οποιεσδήποτε κι αν είναι οι λέξεις που θα χρησιμοποιείστε θα πρέπει να παρουσιάζουν εσάς – τα προσόντα, τις ικανότητες και τις εμπειρίες σας.

Χρησιμοποιείστε ρήματα ή ουσιαστικά που δηλώνουν δράση και ενέργεια και επομένως περιγράφουν κατορθώματα και ικανότητες.

Παραδείγματα ρημάτων: ολοκληρώνω, κατορθώνω, αναλύω, προσαρμόζω, συντονίζω, συνεργάζομαι, επικοινωνώ, ισορροπώ, διεξάγω, συνεισφέρω, δημιουργώ, διευθύνω, εγκαθιδρύω, επεκτείνω, βελτιώνω, εφαρμόζω, ανακαλύπτω, αυξάνω, ξεκινώ, καθοδηγώ, οδηγώ, οργανώνω, συμμετέχω, εκτελώ, παρουσιάζω, προτείνω, αναδιοργανώνω, ερευνώ, επιβλέπω, διαμορφώνω, υποστηρίζω, εκπαιδεύω, παρακολουθώ…

Ζητήστε από άλλους να αξιολογήσουν το βιογραφικό σας

Δώστε το βιογραφικό σας να το αξιολογήσει κάποιος σύμβουλος σταδιοδρομίας, ένας πιθανός εργοδότης ή κάποιος άλλος σχετικός με τον τομέα σας, ο οποίος θα μπορούσε να το κρίνει.

Να θυμάστε ότι: οι άλλοι μπορεί να έχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Χρησιμοποιήστε την κρίση σας και να είστε ανεκτικοί στην παραγωγική κριτική!

Κάντε το τελικό προϊόν εμφανίσιμο

Δακτυλογραφήστε το βιογραφικό σας και εκτυπώστε το σε καλή ποιότητα χαρτιού, σ’ έναν εκτυπωτή Laser. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές φόρμες βιογραφικού σημειώματος, από επαγγελματίες γραφίστες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία τέτοια έτοιμη φόρμα, εφόσον παρουσιάζει πετυχημένα όσα θέλετε να τονίσετε.

Αξιολογήστε το βιογραφικό σας ως προς το περιεχόμενο, τη δομή, τη μορφή και τη γλώσσα που χρησιμοποιήσατε

Αναρωτηθείτε, σε 6’’, τι εικόνα αποκομίζει ο αναγνώστης του βιογραφικού μου για μένα; Αν είναι αυτή που θέλετε να παρουσιάσετε, το βιογραφικό σας είναι πλέον έτοιμο.

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες βιογραφικού σημειώματος για εργασία

Απαραίτητες θεματικές ενότητες ενός βιογραφικού σημειώματος αποτελούν τα προσωπικά σας στοιχεία, η εκπαίδευσή σας και η επαγγελματική σας εμπειρία.  Όλες οι άλλες θεματικές ενότητες (π.χ. στόχος, ξένες γλώσσες, διακρίσεις, δημοσιεύσεις κτλ.) καταγράφονται προαιρετικά σε ένα βιογραφικό και εξαρτώνται άμεσα από τις γνώσεις και τις ικανότητές σας.  Δεν είναι απαραίτητο να έχετε στοιχεία για όλες τις θεματικές ενότητες.  Μη διστάσετε όμως να αναφέρετε (αν δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο) κάποιες επαγγελματικές εμπειρίες που εσείς δεν θεωρείτε τόσο σημαντικές (π.χ. εποχιακή ή μερική απασχόληση άσχετη με το αντικείμενο σπουδών σας).  Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε και άλλες θεματικές ενότητες, οι οποίες θα ταιριάζουν περισσότερο με τα προσόντα που διαθέτετε και με το σύνολό της προσωπικότητά σας. Η σειρά παρουσίασης των ενοτήτων επίσης εξαρτάται από τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα που είναι σημαντικά για τη θέση εργασίας που διεκδικείτε.

Προσωπικά Στοιχεία

Αναφέρετε ευκρινώς ολόκληρο το ονοματεπώνυμό σας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, skype name). Προαιρετικά στοιχεία αποτελούν: η ημερομηνία γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση και ο τόπος γέννησης, η υπηκοότητα (εφόσον κάνετε αίτηση στο εξωτερικό). Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται δηλαδή στην περίπτωση που θεωρούμε ότι θα επηρεάσουν θετικά την επιλογή μας. Οι άνδρες καλό θα ήταν να αναφερθούν στη στρατιωτική τους θητεία, εφόσον την έχουν ολοκληρώσει, σημειώνοντας την χρονική περίοδο θητείας μέσα σε παρένθεση.

Στόχος Σταδιοδρομίας

Η αναφορά αυτή είναι προαιρετική, ιδιαίτερα σύντομη (1-2 σειρές) και σε συμφωνία με την εκπαίδευση, τα προσόντα σας και τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλετε την αίτηση. Προτείνουμε να εστιάστε το στόχο σας σε κάτι συγκεκριμένο, ώστε να πληροφορήσετε τον εργοδότη για τη θέση ή τον τομέα εργασίας που σας ενδιαφέρει. Εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος τίτλος και κωδικός της θέσης που διεκδικείτε, τον αναφέρετε σε αυτή την ενότητα.

Παραδείγματα:

 • Διεκδίκηση θέσης εργασίας στο τμήμα διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης στην εταιρεία ΧΧΧ.
 • Διεκδίκηση θέσης (περιγραφή της θέσης όπως αναφέρεται στην προκήρυξη & κωδικός θέσης, αν υπάρχει) στην εταιρεία….

Εκπαίδευση

Ξεκινήστε από τον πιο πρόσφατο και/ή πιο σημαντικό τίτλο σπουδών.  Αναφέρετε πρώτα τις Ανώτατες Σπουδές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. είδος πτυχίου, Τμήμα Σπουδών (ειδίκευση), Σχολή και Ίδρυμα), άλλες τυχόν τριτοβάθμιες σπουδές (π.χ. Ι.Ε.Κ., προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κτλ.) και λυκειακές σπουδές.  Μην αναφέρετε δημοτικές και γυμνασιακές σπουδές. Επίσης, αναφέρετε τις χρονολογίες εισαγωγής και αποφοίτησης από κάθε Ίδρυμα ή φορέα εκπαίδευσης.  Αν θεωρείτε ότι η αναφορά σε όλη την περίοδο των σπουδών σας, θα δείξει ότι έχετε καθυστερήσει τη λήψη πτυχίου, μπορείτε να αναφέρετε μόνο το έτος αποφοίτησης. Διατηρείστε ωστόσο την ίδια μορφή σε όλες τις εκπαιδευτικές σας εμπειρίες ( πχ. μόνο την ημερομηνία αποφοίτησης). Ο βαθμός πτυχίου και απολυτηρίου αναφέρεται εφόσον είναι αξιόλογος.  Εάν έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (π.χ. Erasmus) θα το αναφέρετε σε αυτή την ενότητα.  Τέλος, εάν θέλετε να αναφερθείτε σε διπλωματικές ή άλλες προπτυχιακές εργασίες θα το κάνετε είτε στην παρούσα ενότητα, είτε θα δημιουργήσετε μια άλλη ενότητα, στην οποία θα αναφέρετε τις εργασίες που ολοκληρώσατε και είναι σχετικές με τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.

Επαγγελματική Εμπειρία

Αυτή είναι η πιο δύσκολη, περίπλοκη αλλά συνάμα και πιο σημαντική ενότητα του βιογραφικού σας. Πριν οργανώσετε αυτήν την ενότητα πρέπει να καταγράψετε τις παρακάτω πληροφορίες: τους τίτλους των θέσεων εργασίας, την εταιρεία, την επιχείρηση ή το φορέα απασχόλησης, το χρόνο εργασίας σας και τη δουλειά που κάνατε. Αναφέρετε κάθε μορφή απασχόλησης και επαγγελματικής δράσης όπως: Μισθωτή, εθελοντική εργασία, πρακτική άσκηση, καλοκαιρινή απασχόληση, εργασία σε οικογενειακή επιχείρηση κ.ά. Ξεκινήστε και πάλι από την πιο πρόσφατη και /ή πιο σημαντική θέση εργασίας σας. Εάν έχετε μείνει αρκετό χρονικό διάστημα σε μία θέση, αναφέρετε μόνο τα χρόνια (π.χ. 2015-2017), εάν όμως έχετε μία σύντομη εμπειρία αναφέρετε και τους μήνες (π.χ. 2/2019 – 5/2019). Πρέπει οπωσδήποτε να περιγράψετε, χρησιμοποιώντας ρήματα δράσης, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που περιλάμβανε κάθε θέση εργασίας προκειμένου να υπογραμμίσετε τις ικανότητες που διαθέτετε. Όταν η εταιρεία στην οποία εργαστήκατε είναι σημαντικότερη από τη θέση εργασίας σας, αναφέρετε πρώτα αυτό το στοιχείο. Επίσης, στην ενότητα αυτή μπορείτε να συμπεριλάβετε εθελοντική εργασία και πρακτική άσκηση.

Σημειώνετε και περιγράφετε:

 • Χρόνος απασχόλησης
 • Εταιρεία, επιχείρηση ή φορέα απασχόλησης
 • Θέση Εργασίας ή τίτλο
 • Αρμοδιότητες και καθήκοντα που περιλάμβανε (ΡΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ)

Δεξιότητες

Εάν δεν διαθέτετε επαγγελματική εμπειρία ή θέλετε να αλλάξετε επαγγελματική πορεία, μπορείτε να παρουσιάσετε δεξιότητες που έχετε αναπτύξει από διαφορετικές δουλειές. Παραδείγματα:

Επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Παρουσίαση εκδήλωσης σε κοινό
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Ευχέρεια στην προφορική έκφραση
 • Ακρίβεια στο γραπτό λόγο

Οργανωτικές δεξιότητες

 • Συντονισμός οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Νέων Δήμου Καλαμαριάς
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και έργων
 • Συντονισμός ομάδας

Δεξιότητες Διοίκησης

 • Πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Δήμου Καλαμαριάς
 • Διεξαγωγή μηνιαίων συναντήσεων του διοικητικού συμβουλίου

Συνοπτικά τις δεξιότητές σας μπορείτε να τις αναφέρετε και προς το τέλος του βιογραφικού (πριν από τα προσωπικά ενδιαφέροντα).

Ξένες Γλώσσες

Αναφέρετε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε, σε τι επίπεδο ή/και το αντίστοιχο πτυχίο που διαθέτετε, ξεκινώντας από την ξένη γλώσσα που γνωρίζετε καλύτερα.  Για παράδειγμα: Αγγλικά: ικανοποιητικό επίπεδο, πτυχίο: First Certificate in English (Lower), University of Cambridge.  Σε περίπτωση που συντάσσετε το βιογραφικό σας για ξένο φορέα, η ενότητα αναφέρεται με τίτλο ‘Language skills’ και σημειώνετε πρώτα την Ελληνική γλώσσα ως μητρική.

Άλλες Γνώσεις

Στην ενότητα αυτή αναφέρετε εξειδικευμένες γνώσεις που δεν καλύφθηκαν σε προηγούμενες ενότητες, όπως γνώσεις Η/Υ καθώς και τα προγράμματα που γνωρίζετε. Επίσης, μπορείτε να συμπεριλάβετε πληροφορίες για ειδικές γνώσεις σε θέματα του αντικειμένου σας (όπως γα παράδειγμα γνώση νοηματικής γλώσσας, γνώση χορήγησης και αξιολόγησης διαγνωστικών κλιμάκων εκτίμησης της προσωπικότητας, της νοημοσύνης κλπ, γνώσεις μηχανογραφημένης λογιστικής, δίπλωμα οδήγησης κά). Εάν έχετε μόνον γνώσεις Η/Υ, μπορείτε να ονομάσετε την ενότητα «Γνώσεις Η/Υ», αντί για «Άλλες γνώσεις».

Επαγγελματικά Προσόντα

Στην ενότητα αυτή αναφέρετε τη συμμετοχή σας σε επαγγελματικούς συλλόγους ή ενώσεις και τυχόν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος που κατέχετε.

Συνεχής Κατάρτιση / Επιμόρφωση

Στην ενότητα αυτή αναφέρετε οποιαδήποτε παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων και προγραμμάτων κατάρτισης.  Αναφέρετε αναλυτικά: ημερομηνίες, τίτλο σεμιναρίου, φορέα υλοποίησης και τόπο διεξαγωγής.  Σε περίπτωση που η επιμόρφωση διήρκησε πολλές ώρες (περισσότερες από 50), μπορείτε να σημειώσετε και τη διάρκεια. Επίσης, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση ή επιμόρφωση που παρακολουθήσατε για εκτεταμένο χρονικό διάστημα και σας οδήγησε στην απόκτηση κάποιου διπλώματος, το αναφέρετε σε αυτήν την ενότητα.

Διακρίσεις / Υποτροφίες

Αναφέρετε τις υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις που σας απονεμήθηκαν, το φορέα και το λόγο της διάκρισης.

Δραστηριότητες / Προσωπικά Ενδιαφέροντα

Στην ενότητα αυτή, η οποία είναι προαιρετική, παρουσιάζετε το επίπεδο αρχηγίας, κοινωνικότητας και ενέργειας που σας διακρίνει, όπως φαίνεται από τις διάφορες δραστηριότητές σας. Αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι σχετικές και να υποστηρίζουν τον επαγγελματικό σας στόχο (π.χ συμμετοχή σε διάφορους συλλόγους, οργανισμούς, ομάδες, clubs κτλ.). Επίσης, μπορείτε να αναφέρετε προσωπικά ενδιαφέροντα, τα οποία σκιαγραφούν την προσωπικότητά σας, όπως αθλητισμός, μουσική, ζωγραφική, κινηματογράφος, οικολογία κ.α. Είναι προτιμότερο να μην συμπεριλάβετε πληροφορίες που έχουν σχέση με τη συμμετοχή σας σε πολιτικούς ή θρησκευτικούς συλλόγους.

Συστάσεις

Όταν ένας υποψήφιος εργαζόμενος στέλνει ένα βιογραφικό σημείωμα θα ήταν σκόπιμο να ολοκληρώνει το βιογραφικό του από μια τελευταία ενότητα με τον τίτλο συστάσεις. Εκεί αναφέρει τα ονόματα μερικών ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι πρώην καθηγητές ή εργοδότες (δύο έως τρεις θεωρούνται αρκετοί) και οι οποίοι συμφωνούν να μιλήσουν θετικά για εσάς ή να περιγράψουν τις ικανότητές σας σε έναν μελλοντικό εργοδότη. Στη σελίδα των συστάσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε: το ονοματεπώνυμο, την επαγγελματική ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο,email ) αυτού που σας συστήνει.

Επίσης, μπορείτε να περιγράψετε μέσα σε μία πρόταση, το είδος της εργασιακής σχέσης που είχατε με αυτόν τον άνθρωπο. Ο εργοδότης είναι αυτός που θα αποφασίσει τελικά αν θα έρθει σε επαφή με τις συστάσεις σας και αν θα ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για εσάς. Αυτό μπορεί να το κάνει είτε τηλεφωνικά, είτε προσωπικά. Πάντως, πριν παραδώσετε μια τέτοια λίστα σε έναν μελλοντικό εργοδότη, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει προηγουμένως και έχετε πάρει την άδεια από τους ανθρώπους που αναφέρετε ως συστάσεις. Εάν δεν επιθυμείτε να ανακοινώσετε εκ των προτέρων τις συστάσεις σας, μπορείτε να ολοκληρώσετε το βιογραφικό σας με την ενότητα: Συστάσεις: διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.

Συστατικές Επιστολές

Πρόκειται για επιστολές που συντάσσονται από ανθρώπους που γνωρίζουν τα επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά σας προσόντα, σας συστήνουν σε σχέση με έναν συγκεκριμένο στόχο (συνήθως για μεταπτυχιακές σπουδές) και απευθύνονται προσωπικά στον υποψήφιο εργοδότη ή τον υπεύθυνο του μεταπτυχιακού προγράμματος.  Για το λόγο αυτό οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι πρωτότυπες και εχέμυθες.  Σε ένα βιογραφικό σημείωμα ουσιαστικά δεν μπορείτε να επισυνάψετε αντίγραφα συστατικών επιστολών, παρά μόνο να αναφέρετε ότι μπορείτε να ενημερώσετε τις συστάσεις σας να αποστείλουν συστατικές επιστολές, εφ’ όσον σας το ζητήσουν.  Για παράδειγμα: Συστατικές επιστολές: διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.

Portfolio

Το Portfolio περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά των προσόντων που αναφέρετε στο βιογραφικό σας, όπως αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και δείγματα της δουλειάς σας. Δεν είναι απαραίτητο να στείλετε το Portfolio σας μαζί με το βιογραφικό σας παρά μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να  φέρετε μαζί σας το portfolio στη συνέντευξη επιλογής, προκειμένου εφόσον σας ζητηθούν να μπορείτε να τα προσκομίσετε.


Αρχεία

Σύνθεση βιογραφικού για εργασία στα ελληνικά

Σύνθεση βιογραφικού για εργασία στα αγγλικά

Οδηγίες σύνταξης βιογραφικού σημειώματος στην Αγγλική γλώσσα

Καταρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι οδηγίες σύνταξης βιογραφικού σημειώματος είναι κοινές σε οποιαδήποτε γλώσσα κι αν το συντάσσετε. Αυτό που διαφοροποιεί τον τρόπο παρουσίασης και τις ενότητες που θα συμπεριλάβετε είναι ο στόχος για τον οποίο συντάσσετε το βιογραφικό (σπουδές, εργασία κλπ) και ο φορέας στον οποίο απευθύνεται.

Οι μόνες απαραίτητες αλλαγές – προσθήκες που θα χρειαστεί να κάνετε, αν απευθύνετε το βιογραφικό σας σημείωμα σε φορέα του εξωτερικού, είναι να προσθέσετε στα προσωπικά σας στοιχεία την υπηκοότητά σας ενώ στην αναφορά σας για τις γλώσσες που γνωρίζετε, συμπεριλαμβάνετε την ελληνική γλώσσα αναφέροντας ότι αυτή είναι η μητρική σας γλώσσα.

Αναφορικά με την γλώσσα, χρησιμοποιήστε λέξεις και εκφράσεις που περιγράφουν σωστά τις εμπειρίες σας και μη κάνετε αυτολεξεί μετάφραση γιατί συνήθως δεν αποδίδετε σωστά τις εμπειρίες σας. Αν χρειάζεται να αναφερθείτε σε κάτι εξειδικευμένο, συμβουλευτείτε καθηγητές ή λεξικά με ορολογία του κλάδου σας.

Να θυμάστε ότι μέσα από την αξιολόγηση ενός βιογραφικού σημειώματος, οι αποδέκτες αξιολογούν και την ικανότητα γραπτής έκφρασης στη ξένη γλώσσα.

Στις αντίστοιχες ενότητες, μπορείτε να βρείτε πρότυπα βιογραφικού σημειώματος στην Αγγλική γλώσσα για μεταπτυχιακές σπουδές και εργασία στο εξωτερικό.

Αρχεία

Υπόδειγμα βιογραφικού για εργασία στα ελληνικά

Υπόδειγμα βιογραφικού για εργασία στα αγγλικά

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Προκηρύξεις Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

Ίδρυμα Ωνάση: Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2023 - 2024

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024

Βιογραφικό Σημείωμα

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Προκηρύξεις Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

Ίδρυμα Ωνάση: Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2023 - 2024

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024