Χάρτης Κατανόησης των Πελατών

Βιωματικά Εργαλεία Επιχειρηματικού Σχεδιασμού 

Χάρτης κατανόησης των πελατών

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να σκιαγραφήσετε τους πελάτες σας είναι με τη χρήση του Χάρτη Κατανόησης Πελατών, ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από την εταιρία XPLANE  (http://www.xplane.com/).

Η χρήση του σας επιτρέπει να σκεφτείτε πέρα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των τμημάτων της αγοράς σας και να αντιληφθείτε καλύτερα το περιβάλλον, τη συμπεριφορά, τις ανησυχίες και φιλοδοξίες των πελατών σας. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της προσφερόμενης αξίας/ χρησιμότητας προς τα τμήματα της αγορά που στοχεύετε. Μην ξεχνάτε ότι η αποτελεσματική διάγνωση και ικανοποίηση μιας πραγματικής ανάγκης/ προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι δυνητικοί σας πελάτες αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχία του εγχειρήματός σας.

Χρήση Χάρτη Κατανόησης Πελατών

Βρείτε με τους συνεργάτες σας, όλα τα πιθανά τμήματα της αγοράς που μπορείτε να ικανοποιήσετε με το υφιστάμενο επιχειρηματικό σας σχέδιο. Επιλέξτε, τρεις αντιπροσωπευτικούς πελάτες, και επιλέξτε έναν από αυτούς για την πρώτη σας άσκηση. Δώστε ένα όνομα στον πελάτη σας και προσδιορίστε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (πχ εισόδημα). Στη συνέχεια σχεδιάστε τον ακόλουθο Χάρτη σε ένα χαρτί μεγέθους Α3 ή σε ένα λευκό πίνακα, πάρτε αυτοκόλλητα χαρτάκια και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα προσπαθήστε να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις ώστε να χτίσετε το προφίλ του πελάτη σας.

Όταν συμπληρώσετε τον Χάρτη θα είστε σε θέση να διακρίνετε τους «πόνους»/ προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πελάτης σας καθώς και τα οφέλη που θα λάβει από την ικανοποίηση της ανάγκης του.

1. Τι βλέπει;

2. Τι ακούει;

3. Τι πραγματικά αισθάνεται και νιώθει;

4. Τι λέει και τι κάνει;

5. Γιατί πονάει ο πελάτης σας;

6. Τι κερδίζει ο πελάτης σας;

ΕΣΠΑ