Έντυπα Συμβουλευτικής

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ, έχοντας ως στόχο την ενημέρωση και  την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων στις διαδικασίες αναζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών και εργασίας, έχει εκδώσει μια σειρά ενημερωτικών εντύπων με χρήσιμες οδηγίες για την σύνταξη εργαλείων αυτοπαρουσίασης. Συγκεκριμένα, έχουν εκδοθεί και διανέμονται τα παρακάτω έντυπα συμβουλευτικής:

  1. Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή. 
  3. Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού. 
  4. Αίτησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές & Αυτοπεριγραφική Έκθεση. 
  5. Συστατική επιστολή.  
  6. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες & Απασχόληση.
  7. Οδηγός Σταδιοδρομίας ΔΑΣΤΑ (παλιότερη έκδοση, 2014).

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος"-Προσκληση υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Υποτροφίες DAAD 2025/26 για Σπουδές και Έρευνα στη Γερμανία

8th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania

Παράταση Προκήρυξης ΔΠΜΣ ΑΠΘ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Έντυπα Συμβουλευτικής

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος"-Προσκληση υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Υποτροφίες DAAD 2025/26 για Σπουδές και Έρευνα στη Γερμανία

8th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania

Παράταση Προκήρυξης ΔΠΜΣ ΑΠΘ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου