Έντυπα Συμβουλευτικής

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ, έχοντας ως στόχο την ενημέρωση και  την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων στις διαδικασίες αναζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών και εργασίας, έχει εκδώσει μια σειρά ενημερωτικών εντύπων με χρήσιμες οδηγίες για την σύνταξη εργαλείων αυτοπαρουσίασης. Συγκεκριμένα, έχουν εκδοθεί και διανέμονται τα παρακάτω έντυπα συμβουλευτικής:

  1. Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή. 
  3. Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού. 
  4. Αίτησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές & Αυτοπεριγραφική Έκθεση. 
  5. Συστατική επιστολή.  
  6. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες & Απασχόληση.
  7. Οδηγός Σταδιοδρομίας ΔΑΣΤΑ (παλιότερη έκδοση, 2014).
ΕΣΠΑ