Έντυπα Συμβουλευτικής

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ, έχοντας ως στόχο την ενημέρωση και  την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων στις διαδικασίες αναζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών και εργασίας, έχει εκδώσει μια σειρά ενημερωτικών εντύπων με χρήσιμες οδηγίες για την σύνταξη εργαλείων αυτοπαρουσίασης. Συγκεκριμένα, έχουν εκδοθεί και διανέμονται τα παρακάτω έντυπα συμβουλευτικής:

  1. Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή. 
  3. Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού. 
  4. Αίτησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές & Αυτοπεριγραφική Έκθεση. 
  5. Συστατική επιστολή.  
  6. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες & Απασχόληση.
  7. Οδηγός Σταδιοδρομίας ΔΑΣΤΑ (παλιότερη έκδοση, 2014).

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Έντυπα Συμβουλευτικής

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου