Ψυχομετρικά Εργαλεία

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο σύγχρονο περιβάλλον της αγοράς εργασίας, οι φοιτητές και νέοι απόφοιτοι καλούνται συχνά να πρέπει να καταρτιστούν επιπλέον, να προσαρμοστούν ή να αλλάξουν τα αρχικά επαγγελματικά τους σχέδια. Η αρχική απόφαση για τη λήψη ενός πτυχίου σε ένα γνωστικό αντικείμενο μπορεί να μην αποτελεί πλέον τον προσδοκώμενο επαγγελματικό τους στόχο.  Στο σημείο αυτό, ο επαγγελματικός τους προσανατολισμός με την χρήση ψυχομετρικών εργαλείων βοηθά στην αναγνώριση των δυνατών στοιχείων, των ικανοτήτων και των ταλέντων τους και τη σύνδεση με επιπλέον εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, δόθηκε η δυνατότητα στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ  να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες συμβουλευτικής με την αγορά ψυχομετρικών εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού.  Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές και πρόσφατα απόφοιτοι του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του test επαγγελματικού προσανατολισμού της Career Gate Test. Το συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο είναι σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό και μπορεί να διευκολύνει την επαγγελματική αυτογνωσία και την πληροφόρηση για τις περαιτέρω επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές των χρηστών του. Συμπληρώνοντας το συγκεκριμένο τεστ έχετε τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε τις κλίσεις και τα ταλέντα σας και να λάβετε κάποιες επιπλέον κατευθύνσεις αναφορικά με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, μέσα από την τελική έκθεση που θα λάβετε. 

Η χρήση του τεστ γίνεται στο πλαίσιο της ατομικής συμβουλευτικής υποστήριξης κι έτσι μπορείτε να συζητήσετε τα αποτελέσματα με τους εξειδικευμένους συμβούλους σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ ώστε να βοηθηθείτε να σχεδιάσετε καλύτερα το πλάνο καριέρας σας.

Για να κάνετε χρήση αυτής της υπηρεσίας, μπορείτε να κλείσετε ένα ατομικό ραντεβού με σύμβουλο σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, επικοινωνώντας τηλεφωνικά ή στέλνοντας email και διατυπώνοντας το αίτημά σας.

Κατερίνα Παπακώτα, Ψυχολόγος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (ΜΔΕ)
3ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ (Ισόγειο Κτιρίου Άνω Φοιτητικής Λέσχης – είσοδος 3ης Σεπτεμβρίου)
Τηλέφωνο: 2310995831 Email: papakota@auth.gr  

ΕΣΠΑ