Βίντεο Συμβουλευτικής

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συμβουλές αναφορικά με την σταδιοδρομία σας από στελέχη επιχειρήσεων. Οι παρουσιάσεις έγιναν στο πλαίσιο των Διαδικτυακών Ημερών Καριέρας ΑΠΘ 2021 “Chat with Recruiters”.

ΕΣΠΑ