Συμβουλευτική

Προκειμένου να βοηθήσει ουσιαστικά και να υποστηρίξει την επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος το Γραφείο Διασύνδεσης έχει αναπτύξει και προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας από ειδικευμένους στον τομέα συμβούλους.

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο ΓΔ

Συμβουλευτική Υποστήριξη για Σπουδές

Μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συμβουλές για:

Συμβουλευτική Υποστήριξη Αναζήτησης Εργασίας

Μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συμβουλές για:

ΕΣΠΑ