Αγροτικά – Ειδικότητες

Ιατρική ειδικότητα στην Ελλάδα

Ανακοινώσεις – Εκδηλώσεις

Ιατρική ειδικότητα και εργασία στο εξωτερικό

Αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης ιατρών στο εξωτερικό

Αγγλία

Διαδικασία λήψης Ιατρικής Ειδικότητας στην Αγγλία

Συμβουλές για τη συμπλήρωση της Αίτησης για Αγγλία

British Council

Εταιρίες Επιλογής Προσωπικού

Αυστραλία

Βέλγιο

Specialist training for doctors

Διαδικασία

Συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων του Βελγίου παρακάτω, επιλέξτε την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει και επικοινωνήστε με τον Καθηγητή που θα σας δώσει πληροφορίες για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

French Community of Belgium:

Flemish Community of Belgium:

Για πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία για τα ιατρικά επαγγέλματα επικοινωνήστε με: Ms. Caroline Jadot at the Belgian Ministry of Health, tel. : 0032 2 524 9766, e-mail: caroline.jadot@health.fgov.be

Πρεσβεία του Βελγίου στην Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3604289, 210-3388545

Γαλλία

Η ειδίκευση στην ιατρική πιστοποιείται με το D.E.S(Diplomed’EtudesSpecialisees).

Για να ξεκινήσει την ειδικότητα, ο φοιτητής του τελευταίου έτους ιατρικής πρέπει να συμμετάσχει στον εθνικό διαγωνισμό για την ειδικότητα ECN(EpreuvesClassantesNationales).

Έχουν δικαίωμα εγγραφής οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος του 2ου κύκλου (6ο έτος σπουδών) ή έχουν κάποιο ισότιμο τίτλο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία του 2004.

Κατά συνέπεια, oι Έλληνες φοιτητές ιατρικής που βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών, μπορούν να λάβουν μέρος  στο διαγωνισμό.

Δεν ζητείται πιστοποιητικό γνώσης της γαλλικής. Ωστόσο, οι εξετάσεις είναι στα γαλλικά και απαιτούν ένα καλό επίπεδο κατανόησης της γλώσσας. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τάμπλετ.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η εγγραφή στο διαγωνισμό γίνεται από την 15 Ιανουαρίου έως την 15 Φεβρουαρίου 2018 και επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά από 23/05 έως 11/06

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στη Γαλλία, από 18 έως 22 Ιουνίου 2018, στα εξεταστικά κέντρα των πανεπιστημίων Rennes, Caen, Lille1, Lille2, Niceκαι  Strasbourg.

Το έντυπο εγγραφής βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας της Γαλλίας

Συμπληρώνεται και αποστέλλεται μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα:

  1. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας
  2. Βεβαίωση εγγραφής στο τελευταίο έτος σπουδών από τη γραμματεία της σχολής

Τα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από επίσημο μεταφραστή (ή από το Υπουργείο Εξωτερικών). Αποστέλλονται συστημένα, με απόδειξη παραλαβής, στην υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας της Γαλλίας:

Centre National de Gestion/ Immeuble Le Ponant B/Concours hospitaliers
21, rue Leblanc.
75737 PARIScedex15

Ο συνολικός αριθμός θέσεων για όλες τις ειδικότητες καθορίζεται από Υπουργική Απόφαση.

Η επιλογή της ειδικότητας γίνεται ανάλογα με τη σειρά κατάταξης στο διαγωνισμό.

Η διαδικασία επιλογής της ειδικότητας (και του πανεπιστημιακού νοσοκομειακού κέντρου) διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο, τον Σεπτέμβριο, μέσω διαδικτύου.

Η ειδίκευση στην ιατρική (internat) διαρκεί από 3 έως 5 χρόνια. Περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων, πρακτικά καθήκοντα και υποστήριξη διατριβής.

Μόνο το Diplomed’Etatdedocteurenmedecineκαι η πλήρης κατοχύρωση του Diplomed’Etudesspecialisees (DES) παρέχουν το δικαίωμα άσκησης της ιατρικής ειδικότητας στη Γαλλία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, στην ηλ. διεύθυνση: superieur@ift.gr

Χρήσιμες ιστοσελίδες

Πληροφορίες
Γαλλικό Ινστιτούτο 2310-821231, εσωτ. 105 κα. Ilham Belhabib

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γερμανία

Προϋποθέσεις

Οι πολίτες της Ε.Ε. έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν την ιατρική  ειδικότητα  στη Γερμανία. Οι θέσεις ειδικότητας προκηρύσσονται ως θέσεις εργασίας. Για να εργαστεί ένας πτυχιούχος γιατρός ως ειδικευόμενος στη Γερμανία,  απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος (ApprobationalsArzt).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, για πολίτες της Ε.Ε., είναι η γνώση της Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Διαδικασία

Αφού βρείτε τις κλινικές που προσφέρουν τη θέση που σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να στείλετε με e-mail ή ταχυδρομικά το βιογραφικό σας και μία συνοδευτική επιστολή, όπου θα εξηγείτε ακριβώς ποια θέση σας ενδιαφέρει στην κλινική που επιλέξατε, για ποιους λόγος επιλέγετε τη συγκεκριμένη κλινική και τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Αφού εξετάσουν το φάκελό σας, θα σας καλέσουν σε συνέντευξη στη Γερμανία. Εάν γίνετε δεκτοί, στην κλινική, θα πρέπει να βγάλετε την άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη Γερμανία.

Χρήσιμες πληροφορίες

DAAD Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών

  • Παρουσίαση Ιατρική Eιδιότητα στη Γερμανία από τη DAAD Αθηνών
  • Ενημερωτικό φυλλάδιο Γενικές πληροφορίες από τον Ομοσπονδιακό Ιατρικό Σύλλογο για την άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη DAAD

Αναζήτηση θέσης εργασίας ειδικευόμενου γιατρού

Ιστοσελίδες με θέσεις εργασίας για ειδικευόμενους ιατρούς (Assistenzarzt, WeiterbildenderArzt)

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ οι οποίες προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους προς τους ενδιαφερόμενους.

Ελβετία

Διαδικασία

Για να ειδικευτεί κάποιος Ευρωπαίος πολίτης, απόφοιτος ιατρικής στην Ελβετία, απαιτείται να απευθυνθεί πρώτα στην ομοσπονδιακή υπηρεσία Υγείας, για την αναγνώριση του πτυχίου του (MEBECO).

Πληροφορίες για τη συγκεκριμένη διαδικασία, δίδονται από την ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου της Ελβετίας.

Μόλις ολοκληρώσει με επιτυχία αυτή τη διαδικασία, πρέπει να αναζητήσει  μόνος του εργασία, απευθυνόμενος σε κάποιο από τα νοσοκομεία της Ελβετίας. Στην Ελβετία δηλαδή, δεν υπάρχουν εξετάσεις για την εισαγωγή  στην ειδικότητα. Τα νοσοκομεία επιλέγουν τους ειδικευόμενους με βάση το βιογραφικό τους και την προσωπική συνέντευξη. Λίστα με όλα τα νοσοκομεία της Ελβετίας, καθώς και τις ειδικότητες που χορηγούν, υπάρχει στην ιστοσελίδα του ιατρικού συλλόγου Ελβετίας. Επίσης, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει μέσω e-mailμε τον ιατρικό σύλλογο και να ζητήσει να τον ενημερώσουν για τα νοσοκομεία που έχουν κενές θέσεις στην ειδικότητα που τον ενδιαφέρει.

Απαιτείται επίσης γνώση της Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον «πολύ καλό» (Β2), για να είναι ο ειδικευόμενος σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εργασίας του.

Χρήσιμες διευθύνσεις:

Εταιρία Επιλογής προσωπικού

Η.Π.Α.

Ο απόφοιτος ιατρικής σχολής από χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να κατέχει το πιστοποιητικό του ECFMG(EducationalCommissionforForeignMedicalGraduates), προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια θέση σε ειδικότητα. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να στείλει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (πτυχίο, κλπ) στην Αμερική και συγκεκριμένα στο ΕCFMG. Κατόπιν πρέπει να δώσει τις εξετάσεις USMLE.Oι εξετάσεις αυτές αποτελούνται από δυο μέρη (είναι το step1, basic medical science και το step2, clinicalscience). Διενεργούνται με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών μπροστά σε υπολογιστή. Είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και διαρκούν πολλές ώρες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να επιτύχει και στα δυο μέρη των εξετάσεων, προκειμένου να εξασφαλίσει το πιστοποιητικό ΕCFMG. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις εξετάσεις δίνονται μέσα από την ιστοσελίδα: www.usmle.org

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να αναζητήσει μια θέση εργασίας ως ειδικευόμενος, σε κάποιο από τα νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμμετοχή του στις εξετάσεις δηλαδή, δεν του εξασφαλίζει μια θέση ειδικότητας, παρά μόνο τη δυνατότητα να αναζητήσει εργασία ως ειδικευόμενος.

Δεν απαιτείται κάποιο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προκειμένου να δώσει ο υποψήφιος ειδικευόμενος τις γραπτές εξετάσεις.
Η ειδικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαρκεί, κατά μέσο όρο, 4 με 5 χρόνια.

Χρήσιμες Διευθύνσεις:

Πληροφορίες:

Ίδρυμα Fulbright, Bενιζέλου 4, τηλ. 2310-242.904 κ. Δημήτρης Ντούτης

Κύπρος

Με βάση τη Συμφωνία Κύπρου – Ελλάδας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, Κύπριοι και Έλληνες υπήκοοι μπορούν να καλύψουν μέρος ή και ολόκληρη την άσκηση που απαιτείται για απόκτηση της ειδικότητας αυτής σε ένα από τα Νοσοκομεία ή Ιατρικά Ιδρύματα της Κύπρου που αναγνωρίζονται για το σκοπό αυτό από τις Ελληνικές και Κυπριακές Αρχές και να αποκτήσουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας από την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τους περί Ιατρών (Εκπαίδευση) Κανονισμούς του 1991, η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για θέσεις ειδικευομένων ιατρών στις αναγνωρισμένες κλινικές των νοσοκομείων της Κύπρου, γίνεται μετά από γραπτή και προφορική εξέταση.
Γίνονται δύο διαφορετικές εξετάσεις σε δύο συνήθως συνεχόμενες ημέρες.
Η μία αφορά τους υποψήφιους για τις ειδικότητες που εμπίπτουν στον ευρύτερο κύκλο της Παθολογίας (περιλαμβάνεται η Γενική Ιατρική), και η δεύτερη για τους υποψήφιους των ειδικοτήτων του ευρύτερου κύκλου της Χειρουργικής (περιλαμβάνεται η Αναισθησιολογία).

Δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν, όσοι αποφοιτούν από Ιατρική Σχολή, μέχρι και την ημερομηνία λήξη της προθεσμίας της υποβολής αιτήσεων, που καθορίζεται κάθε φορά.

Διάρκεια και τύπος της εξέτασης

Κάθε εξέταση διαρκεί τρείς ώρες και περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις που επιδέχονται σύντομη περιγραφική απάντηση ή αποτελούν (5 έως 10 απο αυτές) μικρά κλινικά προβλήματα προς επίλυση.

Εξεταστέα ύλη

Οι ερωτήσεις αφορούν σε γενικές αρχές Παθολογίας και Χειρουργικής και προέρχονται από την ύλη που περιλαμβάνεται στα βασικά συγγράμματα Παθολογίας ή Χειρουργικής, όπως π.χ. τα αντίστοιχα διατομεακά συγγράμματα των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδας. Ευνόητο είναι ότι οι ερωτήσεις Χειρουργικής είναι περισσότερο προσανατολισμένες προς την Χειρουργική Παθολογία, ενώ αυτές της Παθολογίας προς την Εσωτερική Παθολογία. Οι ερωτήσεις αφορούν όλα τα κεφάλαια Χειρουργικής ή Παθολογίας σε πτυχιακό επίπεδο και δεν είναι εξειδικευμένες ή παραπλανητικές.

Δικαίωμα συμμετοχής στις συνεντεύξεις

Τη γραπτή εξέταση ακολουθούν συνεντεύξεις που διεξάγει η Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας, η οποία αποτελείται, σύφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς, από 4 λειτουργούς των αναγνωρισμένων κλινικών και έναν ιατρό, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τον Πρόεδρο, τα δύο μέλη της Επιτροπής (ένας Παθολόγος και ένας Χειρούργος) είναι τα ίδια για όλες τις συνεντεύξεις, ενώ τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής αλλάζουν ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία γίνεται η συνέντευξη.
Διευκρινίζεται ότι στις συνεντεύξεις, καλούνται όσοι από τους επιτυχόντες της γραπτής εξέτασης, καταθέτουν πριν από τη συνέντευξη, εκεί όπου χρειάζεται, επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους με αναγνώριση των Ελληνικών Αρχών (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α)
Επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι από τους υποψήφιους εξασφαλίζουν βαθμολογία άνω του 50%. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται με τη σειρά επιτυχίας σε Πίνακα, από τον οποίο και καλούνται στις συνέντευξεις που ακολουθούν.
Όταν προκηρυχθεί η επόμενη εξεταστική περίοδος, οι υποψήφιοι που δε θα έχουν στο μεταξύ επιλεγεί, έχουν το δικαίωμα, να ξαναδώσουν εξετάσεις για βελτίωση του βαθμού τους ή να παρεμβληθούν με το βαθμό που έχουν ήδη πάρει στην προηγούμενη εξεταστική περίοδο (νοουμένου ότι φυσικά ο βαθμός τους θα υπερβαίνει το 50%).

Αναλυτικές πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας Κυπριακής Δημοκρατίας

Πληροφορίες για τις Ιατρικές ειδικότητες και για αιτήσεις παρέχονται στις πιο κάτω διευθύνσεις / τηλέφωνα:

Υπουργείο Υγείας της Κύπρου,
Μάρκου Δράκου 10,
1448 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 00357 22605418/407
email: scosta@moh.gov.cy
Φαξ: 00 357 22 305 803
Ιστοσελίδα: www.moh.gov.cy

Καναδάς

Σουηδία

Swedish National Labour Market Board (AMS)
https://arbetsformedlingen.se/

The Swedish Medical Association
https://slf.se/ (Working in Sweden)
https://jobb.lakartidningen.se/ (Θέσεις Ειδικευομένων)

Swedish Migration Board
https://www.migrationsverket.se/

Πληροφορίες για τη Σουηδία
https://sweden.se/
http://www.workinsweden.se/

The National Board of Health and Welfare
SE-106 30 Stockholm
SWEDEN
Tel +46 8 555 530 00, fax +46 8 555 532 52
http://www.sos.se/
E-mail: socialstyrelsen@sos.se

Προξενείο Σoυηδίας
Βασιλέως Κωνσταντίνου 7
106 74 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: 210 72 66 100
e-mail: ambassaden.athen@foreign.ministry.se
https://www.swedenabroad.se/Start____11928.aspx

Εταιρίες επιλογής προσωπικού

Δανία

Εργασία για γιατρούς και οδοντιάτρους στη Δανία

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Προγράμματα Υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2025

Invitation to an innovation challenge | Co-creating Earth's digital twin | "2nd DestinE Service Platform Innovation Prize - Ideating the Impact of the DESP"

Ημερίδα 27-04-2024 "Αόρατες Φωνές,ένας κόσμος δύο όψεις"- Αλυπίας Τέχνη

Social Bus : Διήμερο δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη γυναικεία ενδυνάμωση

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024

Αγροτικά – Ειδικότητες

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Προγράμματα Υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2025

Invitation to an innovation challenge | Co-creating Earth's digital twin | "2nd DestinE Service Platform Innovation Prize - Ideating the Impact of the DESP"

Ημερίδα 27-04-2024 "Αόρατες Φωνές,ένας κόσμος δύο όψεις"- Αλυπίας Τέχνη

Social Bus : Διήμερο δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη γυναικεία ενδυνάμωση

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024