Τηλεσυμβουλευτική

Η Τηλεσυμβουλευτική παρέχεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφώνου/ skype για φοιτητές/ απόφοιτους που διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές ή ΑΜΕΑ που δεν έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου.

ΕΣΠΑ