Προγράμματα Χρηματοδότησης

 1. Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020  https://www.espa.gr/el/pages/staticOPCentralMacedonia.aspx
 2. Προγράμματα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=844
 3. CLLD/LEADER Τοπικά Προγράμματα στο Ν. Θεσσαλονίκης-Δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα με έμφαση στις δυνατότητες νέων και γυναικών από την Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης  (ΑΝΕΘ)  http://www.aneth.gr/_vgen/ekt.php
 4. ΚΕΠΑ & ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ -Χρηματοδότηση νεανικής επιχειρηματικότητας & start-ups https://kepa-anem.gr/
 5. Microfunding – Μικροχρηματοδότηση 
  AFI https://www.afi.org.gr/
  Microstars https://www.microstars.gr/
 6. Εθνική Τράπεζα – Στήριξη της καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη-Πρόγραμμα NBG Business Seeds https://www.nbg.gr/el/nbgseeds
 7. Πρόγραμμα Venture Garden– Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότηση start-up https://www.venturegarden.gr/
 8. Πρόγραμμα EGG της Eurobank– Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη νεοφυή καινοτόμο επιχειρηματικότητα
  https://www.theegg.gr/el/
 9. Crowdfunding https://www.act4greece.gr/
 10. Venture Capital Greece http://www.hvca.gr/
 11. Business Angels Greece  http://www.businessangelsgreece.gr/
  https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?context=103&categoryid=202&articleid=12270
 12. Επιχειρηματική Χρηματοδότηση: Επιχειρηματικά δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο από το ΕΤΕΑΝ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)  https://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx
 13. BusinessGreece-Businessnnovation https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece–business-development-innovation-and-smes/
 14. EQUI FUND – Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ) https://equifund.gr/
 15. Τράπεζα Πειραιώς– Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας https://www.360funding.gr/programmata-espa/enishysi-tis-perivallontikis-viomihanias

Άλλες ευκαιρίες για ενημέρωση για Χρηματοδότηση και Δικτύωση

Τρέχουσες δράσεις

Ενημέρωση για Διαγωνισμούς και Προγράμματα Επιχειρηματικότητας όπως πχ το πρόγραμμα Erasmus+ for young Entrepreuners, κλπ.

 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ for young Entrepreuners
 • επαφή με το συντονιστή φορέα 
 • διάθεση σχετικού υλικού 

Κάλεσμα για Εθελοντές: She Tells - Ενδυναμώνοντας Κάθε Άτομο για Ένα Βιώσιμο και Συμπεριληπτικό Αύριο!

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων σε Γερμανία και Ιταλία με το EUphoria Youth Lab-δήλωση συμμετοχής

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»: καλοκαιρινή ερευνητική απασχόληση για προπτυχιακούς φοιτητές (UROP)

Single Market Tour: πρόσκληση σε εκδήλωση εορτασμού της 30ης επετείου της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς

Ενημέρωση ενδιαφερόμενων για θέσεις εργασίας και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης από τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό Ecogenia 

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024

Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024, 2 & 3 Απριλίου 2024

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση: "Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Προκλήσεις και Εργασιακά Δικαιώματα" - Πέμπτη 7/12/2023

Διαδικτυακή Εκδήλωση Μεταπτυχιακά & Υποτροφίες στο Εξωτερικό - Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

Προγράμματα Χρηματοδότησης

Κάλεσμα για Εθελοντές: She Tells - Ενδυναμώνοντας Κάθε Άτομο για Ένα Βιώσιμο και Συμπεριληπτικό Αύριο!

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων σε Γερμανία και Ιταλία με το EUphoria Youth Lab-δήλωση συμμετοχής

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»: καλοκαιρινή ερευνητική απασχόληση για προπτυχιακούς φοιτητές (UROP)

Single Market Tour: πρόσκληση σε εκδήλωση εορτασμού της 30ης επετείου της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς

Ενημέρωση ενδιαφερόμενων για θέσεις εργασίας και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης από τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό Ecogenia 

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024

Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024, 2 & 3 Απριλίου 2024

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση: "Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Προκλήσεις και Εργασιακά Δικαιώματα" - Πέμπτη 7/12/2023

Διαδικτυακή Εκδήλωση Μεταπτυχιακά & Υποτροφίες στο Εξωτερικό - Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023