Προγράμματα Χρηματοδότησης

 1. Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020  – Προγράμματα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας
  http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=844
  https://www.espa.gr/el/pages/staticOPCentralMacedonia.aspx
 2. Τοπικά Προγράμματα CLLD/LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης-Δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα με έμφαση στις δυνατότητες νέων και γυναικών που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης  (ΑΝΕΘ) 
  http://www.aneth.gr/_vgen/ekt.php
 3. Προγράμματα για Χρηματοδότηση νεανικής επιχειρηματικότητας και νεοφυών επιχειρήσεων με τη στήριξη της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 που διαχειρίζεται το ΚΕΠΑ & ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
  https://kepa-anem.gr/
 4. Microfunding – Μικροχρηματοδότηση 
  AFI https://www.afi.org.gr/
  Microstars https://www.microstars.gr/
 5. Εθνική Τράπεζα – Στήριξη της καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη-Πρόγραμμα NBG Business Seeds https://www.nbg.gr/el/nbgseeds
 6. Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότηση – Πρόγραμμα Venture Garden– Χρηματοδότηση επιχειρήσεων start-up
  https://www.venturegarden.gr/
 7. Πρόγραμμα EGG της Eurobank– Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη νεοφυή καινοτόμο επιχειρηματικότητα
  https://www.theegg.gr/el/
 8. Crowdfunding
  https://www.act4greece.gr/
 9. Venture Capital Greece
  http://www.hvca.gr/
 10. Business Angels Greece 
  http://www.businessangelsgreece.gr/
  https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?context=103&categoryid=202&articleid=12270
 11. Επιχειρηματική Χρηματοδότηση: Επιχειρηματικά δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο από το ΕΤΕΑΝ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 
  https://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx
 12. BusinessGreece-Businessnnovation
  https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece–business-development-innovation-and-smes/
 13. EQUI FUND – Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)
  https://equifund.gr/
 14. Τράπεζα Πειραιώς– Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας
  https://www.360funding.gr/programmata-espa/enishysi-tis-perivallontikis-viomihanias

Άλλες ευκαιρίες για ενημέρωση για Χρηματοδότηση και Δικτύωση

Τρέχουσες δράσεις 

Ενημέρωση για Διαγωνισμούς και Προγράμματα Επιχειρηματικότητας όπως πχ το πρόγραμμα Erasmus+ for young Entrepreuners, κλπ.

 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ for young Entrepreuners
 • επαφή με το συντονιστή φορέα 
 • διάθεση σχετικού υλικού