Προγράμματα Χρηματοδότησης

 1. Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020  https://www.espa.gr/el/pages/staticOPCentralMacedonia.aspx
 2. Προγράμματα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=844
 3. CLLD/LEADER Τοπικά Προγράμματα στο Ν. Θεσσαλονίκης-Δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα με έμφαση στις δυνατότητες νέων και γυναικών από την Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης  (ΑΝΕΘ)  http://www.aneth.gr/_vgen/ekt.php
 4. ΚΕΠΑ & ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ -Χρηματοδότηση νεανικής επιχειρηματικότητας & start-ups https://kepa-anem.gr/
 5. Microfunding – Μικροχρηματοδότηση 
  AFI https://www.afi.org.gr/
  Microstars https://www.microstars.gr/
 6. Εθνική Τράπεζα – Στήριξη της καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη-Πρόγραμμα NBG Business Seeds https://www.nbg.gr/el/nbgseeds
 7. Πρόγραμμα Venture Garden– Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότηση start-up https://www.venturegarden.gr/
 8. Πρόγραμμα EGG της Eurobank– Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη νεοφυή καινοτόμο επιχειρηματικότητα
  https://www.theegg.gr/el/
 9. Crowdfunding https://www.act4greece.gr/
 10. Venture Capital Greece http://www.hvca.gr/
 11. Business Angels Greece  http://www.businessangelsgreece.gr/
  https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?context=103&categoryid=202&articleid=12270
 12. Επιχειρηματική Χρηματοδότηση: Επιχειρηματικά δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο από το ΕΤΕΑΝ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)  https://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx
 13. BusinessGreece-Businessnnovation https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece–business-development-innovation-and-smes/
 14. EQUI FUND – Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ) https://equifund.gr/
 15. Τράπεζα Πειραιώς– Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας https://www.360funding.gr/programmata-espa/enishysi-tis-perivallontikis-viomihanias

Άλλες ευκαιρίες για ενημέρωση για Χρηματοδότηση και Δικτύωση

Τρέχουσες δράσεις

Ενημέρωση για Διαγωνισμούς και Προγράμματα Επιχειρηματικότητας όπως πχ το πρόγραμμα Erasmus+ for young Entrepreuners, κλπ.

 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ for young Entrepreuners
 • επαφή με το συντονιστή φορέα 
 • διάθεση σχετικού υλικού 

Έναρξη αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ -Παρατάσεις υποβολής αιτήσεων

ΑΣΕΠ 4Κ/2024: Προκήρυξη προσλήψεων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Παρατάσεις προθεσμίας υποβολής αίτησης για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΑΠΘ

Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ: Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:"Χωρικός Σχεδιασμός Για Βιώσιμη Και Ανθεκτική Ανάπτυξη"

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Προγράμματα Χρηματοδότησης

Έναρξη αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ -Παρατάσεις υποβολής αιτήσεων

ΑΣΕΠ 4Κ/2024: Προκήρυξη προσλήψεων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Παρατάσεις προθεσμίας υποβολής αίτησης για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΑΠΘ

Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ: Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:"Χωρικός Σχεδιασμός Για Βιώσιμη Και Ανθεκτική Ανάπτυξη"

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου