Ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα

ΟΔΗΓΙΕΣ για τη σύνταξη του ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος

Το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα δημιουργήθηκε από τους αρμόδιους φορείς για να προσφέρει ομοιομορφία στην παρουσίαση των προσόντων των υποψηφίων εργαζομένων που κινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα αποτελεί εξίσου μια συνοπτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων του εργαζόμενου. Ακολουθεί τη μορφή ενός «μεικτού» τύπου βιογραφικού σημειώματος και οι ενότητες που περιλαμβάνει είναι:

Επαγγελματική εμπειρία.
Εκπαίδευση και κατάρτιση.
Επιπλέον ικανότητες και δεξιότητες (όπως κοινωνικές, οργανωτικές, τεχνικές και καλλιτεχνικές ικανότητες), οι οποίες αποκτήθηκαν εκτός επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Γνώσεις ξένων γλωσσών.
Με γνώμονα ότι το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες Ευρωπαίων Πολιτών όταν αναζητούν εργασία σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζεται κυρίως στα προσόντα και τις ικανότητες που βοηθούν την επιλογή υποψηφίων σε φορείς του εξωτερικού. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να εκτιμήσει κατά πόσο η συγκεκριμένη φόρμα – πρότυπο βοηθά ή όχι την επιτυχή παρουσίαση των δικών του προσόντων.

Αναλυτικές οδηγίες για τη μορφή και τη σύνταξη του ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος υπάρχουν διαθέσιμες σε 26 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να αναζητήσει στις παρακάτω διευθύνσεις στο διαδίκτυο: https://europass.cedefop.europa.eu/

Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχετε μάλιστα τη δυνατότητα να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα συμπληρώνοντας τη φόρμα Europass σε οποιαδήποτε από τις 26 γλώσσες της των χωρών – κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Αρχεία

Υπόδειγμα Europass CV 2020

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος"-Προσκληση υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Υποτροφίες DAAD 2025/26 για Σπουδές και Έρευνα στη Γερμανία

8th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania

Παράταση Προκήρυξης ΔΠΜΣ ΑΠΘ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος"-Προσκληση υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Υποτροφίες DAAD 2025/26 για Σπουδές και Έρευνα στη Γερμανία

8th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania

Παράταση Προκήρυξης ΔΠΜΣ ΑΠΘ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου