Επιχειρηματικό Σχέδιο

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες και πρότυπες φόρμες για την σύνταξη του επιχειρηματικού σας σχεδίου.

A) Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ)

Το ΚΕΜΕΛ συγκροτείται από ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που έχουν την ίδια ισχυρή διάθεση εθελοντικής προσφοράς έργου στην κοινωνία παρέχοντας την επιχειρησιακή πείρα και τεχνογνωσία τους εθελοντικά και δωρεάν σε κοινωνικούς φορείς, μικρές επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες (βλ. περισσότερα: http://www.kemel.gr/).

Ο “οδηγός του νέου επιχειρηματία” έχει συνταχθεί από τα μέλη του ΚΕΜΕΛ με σκοπό την παροχή “πρώτων βοηθειών” σε όσους ανατρέχουν σε αυτόν. Είναι φυσικό να μην μπορούν να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα στον περιορισμένο χώρο αυτού του οδηγού. Αν μείνουν αναπάντητες απορίες το επόμενο βήμα είναι η επαφή με το ΚΕΜΕΛ όπου ένα μέλος του με εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα θα παράσχει τις συμβουλές του. (βλ. περισσότερα: http://www.kemel.gr/content/o-odegos-tou-neou-epikheirematia)

Β) Ερευνητική Μονάδα URENIO (URBAN AND REGIONAL INNOVATION)

Η Ερευνητική Mονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO) είναι ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο για την προώθηση της έρευνας και την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών. Η Μονάδα URENIO ανήκει στον Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθ. Δρ. Νίκο Κομνηνό. Ασχολείται κυρίως με ανταγωνιστικά έργα έρευνας που ανήκουν στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&Α της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις καινοτόμες δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (βλ. περισσότερα: http://www.urenio.org).

Στον ισότοπο του URENIOθα βρείτε την εφαρμογή e-ToolsTheBusinessToolbox, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα εργαλεία (στη Ελληνική και Αγγλική γλώσσα):

α) Επιχειρηματικό σχέδιο. Πρόκειται για ένα εργαλείο που διευκολύνει τη συγγραφή του δικού σας επιχειρηματικού σχεδίου επιτρέποντάς σας να συμπληρώσετε μόνοι σας τα στοιχεία του εγχειρήματός σας καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

β) Σχέδιο Μάρκετινγκ. Ιδέες και οδηγίες οργάνωσης ενός επιτυχημένου σχεδίου για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά.

γ) Ανάλυση κόστους – οφέλους. Αξιοποιώντας τη μεθοδολογία ανάλυσης κόστους / οφέλους τα στελέχη μιας επιχείρησης διευκολύνονται κατά την επιλογή του βέλτιστου εναλλακτικού σεναρίου όσον αφορά στη σχέση κόστους / αποτελεσματικότητας.

δ) Τεχνοδιάγνωση. Δημιουργήστε το τεχνολογικό προφίλ της εταιρείας χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο και πρακτικό εργαλείο.

(βλ. περισσότερα: http://www.urenio.org/e-tools/el/index.html/index.html)

Ενδεικτικό επιχειρηματικό σχέδιο

Τι είναι;

Είναι το σχέδιο με το οποίο ο/η επιχειρηματίας ή η επιχείρηση προγραμματίζουν την ανάπτυξή τους. Καταγράφει λεπτομερώς τους σκοπούς, τους στόχους και τις προοπτικές της επιχείρησής σας.

Περιγράφει την αγορά μας, τα προϊόντα, τους πελάτες, τον ανταγωνισμό, τη στρατηγική, τους ανθρώπους, τις οικονομικές δυνατότητες. Κατανέμει αρμοδιότητες και λειτουργίες, προσδιορίζει το χρόνο και το κόστος της κάθε ενέργειας.

Γιατί μας χρειάζεται;

Για να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση. Για να πείσετε κάποιον ότι αξίζει να σας χρηματοδοτήσει θα πρέπει να του δείξετε ότι ως επενδυτής ή πιστωτής θα έχει πολλές πιθανότητες να πάρει πίσω τα χρήματα που επένδυσε σε σας και μάλιστα θα κερδίσει από αυτή την κίνηση.

Επομένως, πρέπει να του εμπνεύσετε εμπιστοσύνη όσον αφορά τις διοικητικές σου ικανότητες. Παράλληλα πρέπει να δείξεις ότι υπάρχει αγορά για το προϊόν και τις υπηρεσίες σας.

Για την δική σας εσωτερική χρήση. Είναι αναγκαίο να σχεδιάσετε το μέλλον της επιχείρησής σας. Με το επιχειρηματικό σχέδιο ελέγχετε κάθε στιγμή που βρίσκεστε. Στην Ευρώπη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σχεδιάζουν τακτικά το επιχειρηματικό σχέδιο έχουν κατά μέσο όρο 50% υψηλότερα κέρδη.

Σε τι χρησιμεύει;

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο οργάνωσης αλλά και παρουσίασης.

α) Εργαλείο οργάνωσης, γιατί προσδιορίζει τη στρατηγική της επιχείρησής σας. Σας υποχρεώνει να αναγνωρίσετε τις δυνατότητες του σχεδίου σας, τα εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν όπως και τις πιθανές λύσεις τους. Δομεί τις κινήσεις σας στον χρόνο και καθορίζει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσετε.

β) Εργαλείο παρουσίασης γιατί θα αποτελεί το πρώτο στοιχείο επικοινωνίας σας και θα σας επιτρέψει να προσελκύσετε συνεργάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Οι αναγνώστες αυτού του εγγράφου θα αντιληφθούν γρήγορα τα οφέλη από την τήρηση των ακόλουθων συμβουλών, θα εκτιμήσουν την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού και να λάβουν θέση στην εκτέλεση του. Η καλή οργάνωση του επιχειρηματικού σχεδίου σημαίνει ότι ο μελλοντικός επιχειρηματίας θα έχει περισσότερες πιθανότητες να πείσει τους αναγνώστες του για την ορθότητα του σχεδίου του και με αυτό τον τρόπο να κερδίσει συνεργάτες.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμη η συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου;

Ως επιχειρηματίες θα οδηγηθείτε στη συγγραφή ενός επιχειρηματικού σχεδίου σε καθοριστικές για την επιχείρησή σου στιγμές, όπως:

 • στη δημιουργία της επιχείρησης,
 • στην αναζήτηση ενός νέου μετόχου,
 • στην υποστήριξη του αιτήματος τραπεζικού δανείου ή επιχορήγησης από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 & του Επενδυτικού Νόμου (Ν.3908/2011),
 • στην πώληση της επιχείρησής σας,
 • στην αναζήτηση ανώτερου στελέχους κ.α.

Δομή επιχειρηματικού σχεδίου

Δεν υπάρχει ένας μοναδικός κανόνας για την παρουσίαση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Παρακάτω, προτείνουμε μια μορφή δομής την οποία θα πρέπει εσείς να προσαρμόσετε στις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού σας σχεδίου.

 • Εισαγωγικά στοιχεία
 • Διοικητική σύνοψη
 • Επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Σχέδιο μάρκετινγκ
 • Λειτουργία και οργάνωση
 • Ο οικονομικός προγραμματισμός
 • Παραρτήματα

Εισαγωγικά στοιχεία

Η ενότητα αυτή στόχο έχει να δώσει συνοπτικά μια αρχική εικόνα της επιχείρησής σας και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • Όνομα εταιρείας
 • Διεύθυνση
 • Τηλέφωνα
 • Fax
 • Web site
 • Κύριες δραστηριότητες (αναφέρετε το κύριο αντικείμενο και τις βασικές δραστηριότητες της εταιρεία σας)
 • Προϊόντα ή/και υπηρεσίες (καταγράψτε με σαφήνεια τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παράγετε ή προσφέρετε, δίνοντας έμφαση στα καινοτομικά τους στοιχεία)
 • Στελέχη (όνομα και θέση) (αναφέρετε τα ονόματα των μελών της διοικητικής ομάδας και τις θέσεις που κατέχουν)

Διοικητική Σύνοψη (executive summary)

Η διοικητική σύνοψη αποτελεί μία σύνοψη των βασικότερων στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου. Μία τυπική έκταση είναι 2 σελίδες. Αυτό που κυρίως πρέπει να προσέξετε είναι να προβάλετε τα στοιχεία εκείνα που θα προσφέρουν το αναμενόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον επιχειρηματία και την εταιρεία του αλλά και τις απαιτούμενες αποδόσεις στους πιθανούς επενδυτές.

Υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία θα πρέπει να δώσετε σημασία κατά τη σύνταξη της διοικητικής σύνοψης τα οποία προκύπτουν από τις απαντήσεις στα εξής ερωτήματα.

 • Ποια είναι η επιχειρηματική σας δραστηριότητα;
 • Ποια είναι η επιχειρηματική ευκαιρία την οποία στοχεύετε να εκμεταλλευτείτε και με ποιο τρόπο;
 • Ποια είναι τα βασικά καινοτομικά στοιχεία των προϊόντων ή / και υπηρεσιών σας;
 • Σε ποιους πελάτες στοχεύετε;
 • Ποιο είναι το ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει η εταιρεία σας;
 • Ποιες είναι οι προβλέψεις για πωλήσεις, κόστη και κέρδη;
 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις σε αρχικό κεφάλαιο;
 • Ποιο είναι το απαιτούμενο ποσό χρηματοδότησης;
 • Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που έχει θέσει η εταιρεία;
 • Ποιοι είναι τα μέλη της διοικητικής ομάδας;

3. Επιχειρηματικό Περιβάλλον

3.1. Εξωτερικό περιβάλλον

3.1.1. Χαρακτηριστικά / τάσεις της αγοράς

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρετε την υπάρχουσα κατάσταση στη συγκεκριμένη αγορά που θα δραστηριοποιηθείτε και τις τάσεις που επικρατούν. Περιέγραψε τους κοινωνικοοικονομικούς, πολιτικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων / υπηρεσιών του κλάδου. Κάνε αναφορά στις ευκαιρίες αλλά και στους κινδύνους που υπάρχουν ή που θα παρουσιαστούν στην αγορά.

3.1.2. Αγοραστικό κοινό- πελάτες

Περιέγραψε το αγοραστικό κοινό στο οποίο στοχεύουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες σας. Γίνετε συγκεκριμένοι στο ποιοι θα είναι οι πελάτες σας και προσπαθήστε με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς που έχετε κάνει να καταγράψετε τα χαρακτηριστικά τους, τους παράγοντες που τους επηρεάζουν για την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, τις απαιτήσεις τους αλλά και τη συχνότητα κατανάλωσης των προϊόντων.

3.1.3. Ανταγωνισμός

Στο σημείο αυτό κάντε αναφορά στη θέση που λαμβάνετε μέσα στην ανταγωνιστική αγορά με τα προϊόντα/ υπηρεσίες σας. Παρουσιάζοντας την επιχείρησή σας σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας δείχνει ότι κατανοείτε την αγορά και είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε πιθανά εμπόδια στην ανάπτυξή της. Κάντε μια μικρή παρουσίαση των κύριων ανταγωνιστών σας (εάν μπορείτε συμπεριλάβετε τις ετήσιες πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς που κατέχουν). Είναι σημαντικό μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναγνωρίσετε τους πραγματικούς ανταγωνιστές σας.

Απάντησε στα εξής ερωτήματα:

 • Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι υπάρχοντες αλλά και δυνητικοί ανταγωνιστές σας;
 • Τι ποσοστό της αγορά κατέχουν;
 • Ποια είναι η τιμολογιακή τους πολιτική, η πολιτική πωλήσεων και προβολής;
 • Ποια είναι τα ισχυρά και τα ασθενή σημεία τους;

3.2. Το εσωτερικό περιβάλλον

3.2.1. Η επιχείρησή σας

Στην ενότητα αυτή πρέπει να δώσετε αναλυτικά στοιχεία για την επιχείρηση σας. Αναφερθείτε στον τύπο της επιχείρησης και το λόγο που τον επιλέξατε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και στο είδος της. Περιγράψτε τυχόν συνεργασίες που έχετε με προμηθευτές, τράπεζες και στρατηγικούς συνεργάτες.

3.2.2. Τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες σας

Περιέγραψε αναλυτικά τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες σας και αναπτύξτε την τοποθέτηση τους στην αγορά απαντώντας σε μερικά ερωτήματα όπως:

 • Τι είναι ξεχωριστό στα προϊόντα/ υπηρεσίες σας;
 • Ποιες ανάγκες των πελατών σας μπορείτε να καλύψετε;

3.2.3. Χώρος εγκατάστασης και εξοπλισμός

Η ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη γεωγραφική τοποθεσία που επιλέχθηκε καθώς και την χωροταξική περιγραφή των εγκαταστάσεων (m2 , αριθμός γραφείων/ αποθηκών κλπ). Είναι ακόμη χρήσιμο να αιτιολογήσετε την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου βάσει ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει στην επιχείρηση. Τεκμηρίωσε την επιλογή του χώρου εγκατάστασης της εταιρίας σας απαντώντας στα εξής ερωτήματα:

 • Ποιες είναι οι κύριες ανάγκες της εταιρίας σας σε εγκαταστάσεις;
 • Τι είδους και πόσος χώρος χρειάζεται;
 • Οι πελάτες σας έχουν εύκολη πρόσβαση στο χώρο αυτό;

Ανάλογα, περιγράψτε και τον εξοπλισμό που διαθέτει η επιχείρησή σας.

Στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησής σας δώστε έμφαση στα ισχυρά σας σημεία και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο θα τα εκμεταλλευτείτε για να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά.

4. Σχέδιο Μάρκετινγκ

Το σχέδιο μάρκετινγκ αποτελεί ένα πολύ βασικό κομμάτι του επιχειρησιακού πλάνου. Ο προσεκτικός σχεδιασμός του μπορεί να κρίνει την επιτυχία της επιχείρησής σας καθώς περιλαμβάνει:

 • Την στρατηγική πωλήσεων
 • Τον τρόπο διανομής
 • Την τιμολογιακή πολιτική
 • Την πολιτική προβολής και προώθησης

4.1. Στρατηγική πωλήσεων

Αναφέρατε συνοπτικά τους στόχους πωλήσεων της εταιρίας. Στη συνέχεια αναλύστε για καθένα από τα προϊόντα σας τη στρατηγική πωλήσεων που θα ακολουθήσετε και τεκμηριώστε την επιλογή στρατηγικής σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του αγοραστικού σας κοινού. Κατά την σύνταξη αυτής της ενότητας θα πρέπει να αναρωτηθείτε, τα εξής:

 • Ποιο είναι το προφίλ του αγοραστικού σας κοινού;
 • Από πού κάνει τις αγορές του;
 • Ποίες είναι οι αγοραστικές του συνήθειες;
 • Πόσο συχνά καταναλώνει το συγκεκριμένο προϊόν;

4.2. Τρόπος διανομής και πωλήσεων

Αφού καθορίσετε την στρατηγική της εταιρίας για κάθε προϊόν ή υπηρεσία θα πρέπει να περιγράψετε και τους τρόπους επικοινωνίας και τις διαδικασίες για την αποτελεσματική τους πώληση. Για να αναπτύξετε την συγκεκριμένη ενότητα απαντήστε στα παρακάτω ενδεικτικά ερωτήματα:

 • Ποιοι είναι οι στόχοι και τα δίκτυα διανομής που θα χρησιμοποιήσετε;
 • Οι πωλήσεις θα είναι άμεσες ή μέσω τρίτων;
 • Θα κάνετε πωλήσεις και μέσω διαδικτύου;

4.3. Τιμολογιακή πολιτική

Μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου marketing είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε έναν τιμοκατάλογο για τα προϊόντα/ υπηρεσίες που προσφέρετε.

Πριν κάνετε κάτι τέτοιο πρέπει να μάθετε για:

 • το κόστος των προϊόντων σας,
 • τις τιμές των ανταγωνιστών σας,
 • την κερδοφορία τους,
 • τις ανάγκες και τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών σας.

Φροντίστε στην ενότητα αυτή να τεκμηριώσετε, βάση των στοιχείων που έχετε συλλέξει, την τιμολογιακή πολιτική που επιλέξατε. Αναφέρετε επίσης, τυχόν εκπτώσεις που θα κάνετε, εγγυήσεις που θα προσφέρετε στους πελάτες σας καθώς και εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής.

4.4. Πολιτική προβολής και προώθησης

Σαν υπεύθυνοι επιχειρηματίες πρέπει να αποφασίσετε για το είδος και το ύψος της προβολής που θα κάνετε σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρετε.

Καλό λοιπόν είναι να θέσετε τα παρακάτω ερωτήματα:

 • Ποια είναι η στρατηγική προβολής σε σχέση με τη πελατεία – στόχο;
 • Γιατί διαλέξατε το συγκεκριμένο είδος προβολής;
 • Τι αποτέλεσμα επιδιώκετε;
 • Τι ποσό προϋπολογίσετε για δαπάνες προβολής;

5. Λειτουργία και Οργάνωση της Επιχείρησης

Κάντε αναφορά στη διοικητική οργάνωση και τις ανάγκες προσωπικού για τη σωστή λειτουργία και οργάνωση της επιχείρησης. Πρέπει να παρουσιάσετε τη σύνθεση της διοίκησης και της στελέχωσης των τμημάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της επιχείρησης. Η χρήση ενός οργανογράμματος θα βοηθήσει στην καλύτερη διάγνωση αναγκών της επιχείρησης.

6. Οικονομική Ανάλυση

6.1. Υπολογισμός των παγίων στοιχείων:

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Έξοδα εγκατάστασης της επιχείρησης.
 • Έξοδα αγοράς εξοπλισμός που είναι απαραίτητο να αγοράσει η επιχείρηση για τις ανάγκες λειτουργίας της
 • Τα έξοδα ίδρυσης της επιχείρησης. Εδώ πρέπει να συμπεριληφθούν ιδρυτικές και προλειτουργικές δαπάνες, εγγραφή σε επιμελητήρια, έναρξη στην εφορία κλπ
 • Άλλα έξοδα της επιχείρησης. Τέτοια έξοδα μπορεί να είναι δαπάνες τηλεφωνικής σύνδεσης, σύνδεσης με τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, κ.α.
 • Απρόβλεπτα έξοδα της επιχείρησης. Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Αυτό το ποσό αποτελεί περίπου το 5 % των συνολικών δαπανών παγίων στοιχείων.
 • Αποσβέσεις. Αναλυτική παρουσίαση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης.

6.2. Υπολογισμός κόστους λειτουργίας:

Το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης υπολογίζεται από τις παρακάτω κατηγορίες εξόδων- δαπανών:

 • Αμοιβές προσωπικού. Οι αμοιβές προσωπικού θα υπολογισθούν για ένα διάστημα πέντε χρόνων και κάθε χρόνο θα υπολογίζεται μια νόμιμη αύξηση.
 • Δαπάνες ενοικίου. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται και οι δαπάνες ενοικίου.
 • Δαπάνες ύδρευσης, φωτισμού και τηλεφώνου. Οι δαπάνες ύδρευσης υπολογίζονται ανά τρίμηνο και οι δαπάνες φωτισμού ανά τετράμηνο.
 • Δαπάνες προβολής και διαφήμισης. Αφορούν, τον προϋπολογισμό της εκτύπωσης επαγγελματικών καρτών, διαφημιστικών φυλλαδίων και την διαφήμιση σε εμπορικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
 • Γραφική ύλη και αναλώσιμα η/ υ
 • Δαπάνες συντήρησης και κίνησης αυτοκινήτου

6.3. Υπολογισμός εσόδων:

Για κάθε ένα από τα προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε επιλέξει, πρέπει να αναπτύξετε μια αντίστοιχη τιμολογιακή πολιτική η οποία να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου και τις ανάγκες/ απαιτήσεις της αγοράς. Δύο είναι οι παράγοντες που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας για να δώσετε μια συγκεκριμένη τιμή στο προϊόν σας:

 • Πρώτον, το μέσο κόστος παραγωγής κάθε προϊόντος. Αυτό υπολογίζεται από το κόστος των υλικών, το κόστος συσκευασίας και το κόστος μεταφοράς.
 • Δεύτερον, οι τιμές ανάλογων προϊόντων που ήδη υπάρχουν στην αγορά.

Η απόφαση σας για το πόσο ανταγωνιστικοί θα είστε καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την τιμή που θα ορίσετε. Εάν το προϊόν σας είναι πολύ δυνατό σε σχέση με τους ανταγωνιστές του τότε μπορείτε να το τιμολογήσετε σημαντικά περισσότερο από αυτούς. Αντίθετα αν πουλάτε χονδρικής, θα πρέπει να αφήσετε τους άλλους να τιμολογήσουν τα προϊόντα σας.

7. Παράρτημα

Πέντε πράγματα που ανήκουν στο παράρτημα

Όπου είναι δυνατόν, κάντε μία περίληψη και παρουσίασε τις αναλυτικές πληροφορίες στο παράρτημα. Παραδείγματα στοιχείων που μπορείτε να βάλετε στο παράρτημα είναι τα εξής:

 • Υλικό που ενημερώνει τον αναγνώστη σχετικά με εξειδικευμένες διαδικασίες ή ιδέες, πολύπλοκοι ορισμοί.
 • Λεπτομερείς προδιαγραφές προϊόντων / μηχανημάτων
 • Διαφημιστικά φυλλάδια
 • Λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Πλήρη βιογραφικά σημειώματα των στελεχών / μετόχων

Τι πρέπει να προσέξετε στη συγγραφή του επιχειρηματικού σας σχεδίου

Φροντίστε την παρουσίασή του! Ένα έντυπο με ευχάριστη όψη και καλή μορφοποίηση θα κάνει καλή εντύπωση και θα τραβήξει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Το επιχειρηματικό σας σχέδιο θα πρέπει να περιέχει ένα πίνακα περιεχομένων βασισμένο σε μια λογική δομή και οι σελίδες του θα πρέπει να είναι αριθμημένες ούτως ώστε να διευκολύνουν την αναζήτηση της πληροφορίας.

Προσαρμόστε το φάκελό σας στην ομάδα – στόχο. Ο τρόπος επικοινωνίας δεν είναι ίδιος με ένα τραπεζικό και έναν συνεργάτη τεχνολογίας. Τροποποιήστε τη σελιδοποίηση (μορφοποίηση) και τα παραρτήματα για να εμφανίσετε τη ζητούμενη από τον κάθε αναγνώστη πληροφορία.

Να είστε λακωνικοί! Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα πρέπει το επιχειρηματικό σχέδιο να είναι περισσότερο από 30 σελίδες (εκτός των παραρτημάτων). Παραδίδοντας ένα έντυπο σύνθεσης δεδομένων και προσδοκιών στους συνεργάτες σας, διευκολύνετε τη δουλειά τους. Όμως αυτή η φροντίδα για σύμπτυξη των πληροφοριών δεν θα πρέπει να σας κάνει να αμελήσετε τα στοιχεία τα οποία κρίνουν τη βιωσιμότητα και η σκοπιμότητα του εγχειρήματός σας.

Να είστε ξεκάθαροι και ακριβείς! Αποφύγετε τη χρήση υπερβολικά τεχνικών όρων: θα διευκολύνετε την κατανόηση του εγχειρήματός σας από ένα μη εξειδικευμένο αναγνώστη.

Όσο αυτό είναι δυνατό παρουσιάστε τις απόψεις σας βασιζόμενοι και σε αναλύσεις τρίτων, άρθρα από τον τύπο και κάθε άλλο έντυπο που θα σας επιτρέψει να ενδυναμώσετε τις αναλύσεις σας και να πείσετε τον αναγνώστη.

Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει πραγματικά στοιχεία και ρεαλιστικές παραδοχές και προβλέψεις: είναι ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πιθανών χρηματοδοτών του εγχειρήματος σας.

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος"-Προσκληση υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Υποτροφίες DAAD 2025/26 για Σπουδές και Έρευνα στη Γερμανία

8th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania

Παράταση Προκήρυξης ΔΠΜΣ ΑΠΘ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Επιχειρηματικό Σχέδιο

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος"-Προσκληση υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Υποτροφίες DAAD 2025/26 για Σπουδές και Έρευνα στη Γερμανία

8th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania

Παράταση Προκήρυξης ΔΠΜΣ ΑΠΘ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου