Επιχειρηματικό Σχέδιο

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες και πρότυπες φόρμες για την σύνταξη του επιχειρηματικού σας σχεδίου.

A) Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ)

Β) Ερευνητική Μονάδα URENIO (URBAN AND REGIONAL INNOVATION)

Ενδεικτικό επιχειρηματικό σχέδιο

Τι είναι;

Γιατί μας χρειάζεται;

Σε τι χρησιμεύει;

Σε ποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμη η συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου;

Δομή επιχειρηματικού σχεδίου

Τι πρέπει να προσέξετε στη συγγραφή του επιχειρηματικού σας σχεδίου