Υπηρεσία Mentoring

Το Δίκτυο Μεντόρων ΑΠΘ σχεδιάστηκε με στόχο να δώσει στους φοιτητές, τελειόφοιτους και απόφοιτους του πανεπιστημίου την ευκαιρία να αναζητήσουν πληροφόρηση σε θέματα σπουδών, επαγγελματική πληροφόρηση και συμβουλευτική από άλλους φοιτητές, απόφοιτους, επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν προσφερθεί να συμβάλουν στην υποστήριξη και εμψύχωση των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας ή/και στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής τους ιδέας.

Ποιοι συμμετέχουν στο δίκτυο;

Οι σύμβουλοι (μέντορες) είναι επαγγελματίες, απόφοιτοι του ΑΠΘ ή απόφοιτοι άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα και προσφέρονται εθελοντικά να αναλάβουν την υποστήριξη των νέων αποφοίτων και τελειόφοιτων σε θέματα σχετικά με την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας, την ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους θέσης και την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρόσβαση στο «δίκτυο μεντόρων ΑΠΘ» ως συμβουλευόμενοι (menteesέχουν μόνο οι φοιτητές και απόφοιτοι του ΑΠΘ.

Τι είδους πληροφόρηση παρέχουν οι σύμβουλοι;

Οι Μέντορες παρέχουν πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη που σχετίζεται με θέματα όπως:

 1. Επαγγελματική πληροφόρηση: για συγκεκριμένο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. δυνατότητες και προοπτικές απασχόλησης ψυχολόγων, ο χώρος της διαφήμισης και των media, κ.α.), πληροφόρηση για συγκεκριμένο προφίλ θέσης εργασίας (π.χ. τι κάνει ο υπεύθυνος πωλήσεων, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού, ο λογιστής ή υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης), πληροφόρηση για συγκεκριμένο φορέα (π.χ. πληροφορίες για μία εταιρία, οργανισμό, Υπουργείο, κα).
 2. Επιχειρηματικότητα (υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας).
 3. Junior Mentoring (νέοι απόφοιτοι που έχουν πετύχει τον στόχο τους, βοηθούν με την εμπειρία τους τελειόφοιτους ή άλλους απόφοιτους).

Γενικές Πληροφορίες

Τι είναι το mentoring;

To mentoring είναι μια δυνατή συναισθηματική αλληλεπίδραση και σχέση, μεταξύ ενός γηραιότερου και ενός νεότερου ατόμου, στην οποία το νεότερο άτομο εμπιστεύεται και καθοδηγείται από το γηραιότερο. Ο μέντορας υποστηρίζει, κατευθύνει και συμβουλεύει έναν νεότερο ενήλικα καθώς αποκτά γνώσεις για το χώρο της παραγωγικής διαδικασίας και την αγορά εργασίας.

“Το mentoring είναι μια προσωπική σχέση μεταξύ ενός έμπειρου στελέχους (συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας), ο οποίος συμπεριφέρεται ως υπόδειγμα, δάσκαλος, καθοδηγητής και προστάτης για τον λιγότερο έμπειρο (συνήθως νεότερο σε ηλικία) επαγγελματία ή εργαζόμενο.”

Παρόλο που δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός όρος για το mentoring, υπάρχει ομοφωνία ως προς τις λειτουργίες που επιτελεί και τις ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει.

Τα πλεονεκτήματα του mentoring

 • Αξιοποιεί εμπειρίες, γνώσεις και καλές πρακτικές.
 •  Συμβάλει στη συνεργασία, σε μια διαδικασία μάθησης.
 • Αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο υποστήριξης των διαδικασιών αλλαγής. Οι σχέσεις του mentoring είναι χρήσιμες και απαραίτητες σε μια μεταβατική φάση.
 • Ο μέντορας παρέχει στον καθοδηγούμενό του γνώσεις, συμβουλές, προκλήσεις, καθοδήγηση και υποστήριξη στην προσπάθεια του δεύτερου να ενταχθεί στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Το mentoring ενσωματώνει πολλές λειτουργίες: διδασκαλία, συμβουλευτική, εποπτεία, φιλία, καθοδήγηση κ.α.
 •  Συμβάλει στη διάδοση καλών πρακτικών που ευνοούν την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των νέων επιχειρηματιών.
 •  Διαμορφώνει και ενισχύει το δίκτυο σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματιών.

Ποιος είναι ο μέντορας;

 • Ο μέντορας έχει το ρόλο να εδραιώσει μια σχέση εμπιστοσύνης και «εγγύτητας» με τον νέο επιστήμονα/επιχειρηματία, να παρέχει υποστήριξη, καθοδήγηση και ανεξάρτητη γνώμη, σε σχέση με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται αφήνοντας τον να πάρει την τελική απόφαση.
 • Είναι ένα άτομο «έμπιστο και έμπειρο» που συμβουλεύει, με διάθεση να βοηθήσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά.

Τι δεν πρέπει να κάνει ο μέντορας;

 • Ο μέντορας δεν πρέπει να πει στο νέο απόφοιτο ή/και στον νέο επιχειρηματία τι να κάνει ή να πάρει αποφάσεις στη θέση του.
 • Ο μέντορας δεν είναι ένας επαγγελματίας σύμβουλος, αλλά ένα άτομο έμπειρο και ηθικό.
 • Ο μέντορας δεν παρουσιάζει την προσωπική του επιχειρηματική περίπτωση ή εμπειρία ως μοναδικό σημείο αναφοράς, αντιθέτως προτείνει μία διαφορετική γωνία παρατήρησης των προβλημάτων.

Ποια είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός καλού μέντορα;

 • Διακρίνεται για την προθυμία του να μοιραστεί δεξιότητες, γνώσεις και εξειδίκευση.
 • Επιδεικνύει θετική συμπεριφορά και ενεργεί ως πρότυπο.
 • Παρακινεί άλλους ενεργώντας ως παράδειγμα προς μίμηση.
 • Κινείται βάσει των αρχών εμπιστοσύνης και σεβασμού.
 • Επιδεικνύει ενθουσιασμό για τη συνεργατική σχέση καθοδήγησης.
 • Παρέχει καθοδήγηση και επικοδομητική ανάδραση.
 • Δεν κρίνει, δεν αξιολογεί, δεν εκπαιδεύει.
 • Εκτιμά τις απόψεις και πρωτοβουλίες των υπολοίπων.
 • Ακούει, κατανοεί και προτείνει πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις.
 • Προσβλέπει στη συνεχή εκμάθηση και βελτίωση των ικανοτήτων του στη διαδικασία καθοδήγησης.

Ποιος είναι ο ρόλος του μέντορα επιχειρηματικότητας;

 • Παρέχει συμβουλές, πρακτικές λύσεις και προοπτικές στον mentee.
 • Παρέχει πληροφόρηση σε ιδέες και σχέδια που του έχει δώσει ο mentee πριν προχωρήσουν σε υλοποίηση.
 • Μοιράζεται και προσφέρει σύνεση και συμβουλές ως απόρροια των εμπειριών του, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στον mentee να έχει τις δικές του εμπειρίες.
 • Ενθαρρύνει και υποστηρίζει τον mentee να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και τις ενέργειες που αυτό περιλαμβάνει.
 • Θεωρεί τον mentee υπεύθυνο για την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.
 • Δημιουργεί ευκαιρίες για τον mentee που σε άλλες περιπτώσεις δε θα υπήρχαν (πχ. αυξημένη προβολή, πρόσβαση σε δίκτυα).
 • Υποστηρίζει τις ανάγκες και φιλοδοξίες του mentee.
 • Παρευρίσκεται σε συναντήσεις και ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις απέναντι στον mentee.
 • Αντιλαμβάνεται τις δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσει ο mentee κατά τη διάρκεια του έργου και προσφέρει υποστήριξη για την απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών.
 • Κάνει προτάσεις στον mentee για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των ταλέντων, των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας και της δέσμευσής του στην προετοιμασία για μελλοντικές προσπάθειες.
 • Αναπτύσσει ιδέες που θα εμπνεύσουν τον mentee.
 • Βοηθά τον mentee να εμπιστεύεται περισσότερο τον εαυτό του επιβραβεύοντάς τον, εμψυχώνοντάς τον και παρέχοντας δημιουργική ανάδραση.
 • Προτείνει άλλο μέντορα όταν εκείνος δεν μπορεί να προσδώσει αξία και εξειδίκευση σε μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.
 • Δεν φοβάται να πει “Δε γνωρίζω”.
 • Ο ρόλος του μέντορα δεν περιλαμβάνει: Συμμετοχή στη διοίκηση της επιχείρησης του mentee.
 • Παροχή νομικής και λογιστικής υποστήριξης (εκτός αν αυτό είναι το επάγγελμα του μέντορα).
 • Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλές σε προσωπικά θέματα.

Ορισμένες συμβουλές για τον μέντορα

Για την ποιότητα της σχέσης που πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ του μέντορα και του υποψήφιου, είναι σημαντικό αυτή να βασίζεται σε μια ουσιαστική αμοιβαιότητα: η αμοιβαία ανταλλαγή επιτρέπει στον mentee να αναγνωρίσει στον μέντορα ένα πρότυπο, με το οποίο θα τείνει να ταυτιστεί για την λύση των προβλημάτων και τον εντοπισμό των ευκαιριών.

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η παραπάνω σχέση, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Ο μέντορας δεν συναντά τον υποψήφιο για να λύσει τα προβλήματά του ή για να πάρει αποφάσεις στην θέση του.
 • Ο μέντορας δεν είναι επαγγελματίας σύμβουλος επιχειρήσεων, αλλά απλώς ένα άτομο που δίνει σοφές και τίμιες συμβουλές.
 • Ο μέντορας δεν προτείνει τη δική του επιχείρηση/οργανισμό ως μοναδικό σημείο αναφοράς, αλλά αναλύει διάφορες πλευρές του προβλήματος.
 • Ο μέντορας βοηθάει για να μπορούν να ξεπεραστούν οι εσωτερικοί φόβοι και οι ανασφάλειες, που αποτελούν το πρώτο εμπόδιο στην ορθολογική διαχείριση μιας επιχείρησης.
 • Ο μέντορας βοηθάει τον υποψήφιο στην απόκτηση της αυτοπεποίθησης και της εμπιστοσύνης στις ικανότητές του.
 • Ο μέντορας βοηθάει τον υποψήφιο επιχειρηματία/ απόφοιτο να αναγνωρίσει, να εντοπίσει τα προβλήματά του και να εξετάσει τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις, να προβεί στις επιλογές και να λάβει αποφάσεις που στην συνέχεια θα εφαρμόσει.

Γίνετε μέντορες

Μπορείτε να συμμετέχετε στο δίκτυο συμβούλων – επαγγελματιών (μεντόρων) προκειμένου να παρέχετε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για την αγορά εργασίας στους φοιτητές και αποφοίτους.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα

2ο Social Innovation Hackathon | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Υπηρεσία Mentoring

2ο Social Innovation Hackathon | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου