Ανθρώπινο Δυναμικό

Ιδρυματικά Υπεύθυνοι:

Γρηγόρης Τσόκας, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
Τ: +30 2310 99 8507, Ε: gtsokas@geo.auth.gr

Νικόλαος Κουλούσης, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας
Τ: +30 2310 998836 Ε: nikoul@agro.auth.gr

Προϊσταμένη Γραφείου:

Αικατερίνη Καλλιαρίδου
Τ:
 +30 2310 99 6850, Ε: kaliarid@auth.gr

Στελέχη Γραφείου:

Μάνια Βογιατζή
Σύμβουλος απασχόλησης – υπεύθυνη επαφών με  εργοδοτικούς φορείς 
Τ: +30 2310 99 6646, Ε: vogiatzm@auth.gr

Κατερίνα Κουιμτζή
Σύμβουλος πληροφόρησης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, υποτροφίες και για φοιτητές & αποφοίτους Ιατρικής 
Τ: +30 2310 99 6644, Ε: akouimtz@auth.gr

Βίλλη Μπασδεκίδου
Σύμβουλος επιχειρηματικότητας – οικονομική διαχείριση έργων
Τ: +30 2310 99 9395, Ε: vasbas@auth.gr

Μαλβίνα Ροκάκη
Σύμβουλος πληροφόρησης για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, υπεύθυνη επαφών με μέλη ΔΕΠ και τη δευτεροβάθμια
Τ: +30 2310 99 7350, Ε: mrokaki@auth.gr

Κατερίνα Παπακώτα
Ψυχολόγος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 
Τ: +30 2310 99 5831, Ε: papakota@auth.gr