Ανθρώπινο Δυναμικό

Ιδρυματικά Υπεύθυνος:

Νικόλαος Κουλούσης, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας
Τ: +30 2310 99 8836 Ε: nikoul@agro.auth.gr

Προϊσταμένη Γραφείου:

Αικατερίνη Καλλιαρίδου
Τ:
 +30 2310 99 6850, Ε: kaliarid@auth.gr

Στελέχη Γραφείου:

Μάνια Βογιατζή
Σύμβουλος απασχόλησης – υπεύθυνη επαφών με  εργοδοτικούς φορείς 
Τ: +30 2310 99 6646, Ε: vogiatzm@auth.gr

Κατερίνα Κουϊμτζή
Σύμβουλος πληροφόρησης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, υποτροφίες και για φοιτητές & αποφοίτους Ιατρικής
Τ: +30 2310 99 6644, Ε: akouimtz@auth.gr

Βίλλη Μπασδεκίδου
Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας – Οικονομική Διαχείριση Έργων
Τ: +30 2310 99 9320, Ε: vasbas@auth.gr

Κατερίνα Παπακώτα
Ψυχολόγος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Τ: +30 2310 99 5831, Ε: papakota@auth.gr

Όλγα Τσιανάκα
Σύμβουλος πληροφόρησης για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, υπεύθυνη επαφών με μέλη ΔΕΠ και τη δευτεροβάθμια
Τ: +30 2310 99 7350, Ε: olia@cso.auth.gr

Κάλεσμα για Εθελοντές: She Tells - Ενδυναμώνοντας Κάθε Άτομο για Ένα Βιώσιμο και Συμπεριληπτικό Αύριο!

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων σε Γερμανία και Ιταλία με το EUphoria Youth Lab-δήλωση συμμετοχής

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»: καλοκαιρινή ερευνητική απασχόληση για προπτυχιακούς φοιτητές (UROP)

Single Market Tour: πρόσκληση σε εκδήλωση εορτασμού της 30ης επετείου της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς

Ενημέρωση ενδιαφερόμενων για θέσεις εργασίας και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης από τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό Ecogenia 

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024

Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024, 2 & 3 Απριλίου 2024

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση: "Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Προκλήσεις και Εργασιακά Δικαιώματα" - Πέμπτη 7/12/2023

Διαδικτυακή Εκδήλωση Μεταπτυχιακά & Υποτροφίες στο Εξωτερικό - Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

Ανθρώπινο Δυναμικό

Κάλεσμα για Εθελοντές: She Tells - Ενδυναμώνοντας Κάθε Άτομο για Ένα Βιώσιμο και Συμπεριληπτικό Αύριο!

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων σε Γερμανία και Ιταλία με το EUphoria Youth Lab-δήλωση συμμετοχής

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»: καλοκαιρινή ερευνητική απασχόληση για προπτυχιακούς φοιτητές (UROP)

Single Market Tour: πρόσκληση σε εκδήλωση εορτασμού της 30ης επετείου της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς

Ενημέρωση ενδιαφερόμενων για θέσεις εργασίας και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης από τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό Ecogenia 

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024

Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024, 2 & 3 Απριλίου 2024

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση: "Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Προκλήσεις και Εργασιακά Δικαιώματα" - Πέμπτη 7/12/2023

Διαδικτυακή Εκδήλωση Μεταπτυχιακά & Υποτροφίες στο Εξωτερικό - Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023