Ηλεκτρονικός Οδηγός Συμβουλευτικής CD-ROM

Προωθώντας τη χρήση νέων τεχνολογιών στην υποστήριξη της συμβουλευτικής διαδικασίας, το Γραφείο Διασύνδεσης έχει δημιουργήσει ένα εύχρηστο οδηγό συμβουλευτικής με πολυμεσικές εφαρμογές που φέρει τον τίτλο «Συμβουλευτική στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ». Στόχος του συγκεκριμένου οδηγού είναι η καθοδήγηση και υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων από την πλευρά του χρήστη μέσω εφαρμογής διαδραστικών ασκήσεων, παρακολούθηση βίντεο και ανάγνωση χρήσιμων πληροφοριών και συμβουλών. Περιέχει έντυπες και ηλεκτρονικές ασκήσεις και εφαρμογές, ιστορίες επίτευξης στόχων από φοιτητές και αποφοίτους – πρώην επωφελούμενους του Γραφείου Διασύνδεσης καθώς και βίντεο με συμβουλές από επαγγελματίες εργοδότες, υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού και επιλογής προσωπικού και μέλη ΔΕΠ.

Οι εννιά ενότητες του οδηγού έχουν οργανωθεί ως σταθμοί που μπορεί να βοηθήσουν τους φοιτητές να οργανώσουν και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους, να θέσουν συνειδητούς στόχους και να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις, να οργανώσουν αποτελεσματικά είτε την αναζήτηση εργασίας είτε την αναζήτηση και εύρεση δυνατοτήτων μετεκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατεβάστε το CD-ROM

Έναρξη αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ -Παρατάσεις υποβολής αιτήσεων

ΑΣΕΠ 4Κ/2024: Προκήρυξη προσλήψεων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Παρατάσεις προθεσμίας υποβολής αίτησης για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΑΠΘ

Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ: Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:"Χωρικός Σχεδιασμός Για Βιώσιμη Και Ανθεκτική Ανάπτυξη"

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ηλεκτρονικός Οδηγός Συμβουλευτικής CD-ROM

Έναρξη αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ -Παρατάσεις υποβολής αιτήσεων

ΑΣΕΠ 4Κ/2024: Προκήρυξη προσλήψεων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Παρατάσεις προθεσμίας υποβολής αίτησης για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΑΠΘ

Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ: Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:"Χωρικός Σχεδιασμός Για Βιώσιμη Και Ανθεκτική Ανάπτυξη"

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου