Ηλεκτρονικός Οδηγός Συμβουλευτικής CD-ROM

Προωθώντας τη χρήση νέων τεχνολογιών στην υποστήριξη της συμβουλευτικής διαδικασίας, το Γραφείο Διασύνδεσης έχει δημιουργήσει ένα εύχρηστο οδηγό συμβουλευτικής με πολυμεσικές εφαρμογές που φέρει τον τίτλο «Συμβουλευτική στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ». Στόχος του συγκεκριμένου οδηγού είναι η καθοδήγηση και υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων από την πλευρά του χρήστη μέσω εφαρμογής διαδραστικών ασκήσεων, παρακολούθηση βίντεο και ανάγνωση χρήσιμων πληροφοριών και συμβουλών. Περιέχει έντυπες και ηλεκτρονικές ασκήσεις και εφαρμογές, ιστορίες επίτευξης στόχων από φοιτητές και αποφοίτους – πρώην επωφελούμενους του Γραφείου Διασύνδεσης καθώς και βίντεο με συμβουλές από επαγγελματίες εργοδότες, υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού και επιλογής προσωπικού και μέλη ΔΕΠ.

Οι εννιά ενότητες του οδηγού έχουν οργανωθεί ως σταθμοί που μπορεί να βοηθήσουν τους φοιτητές να οργανώσουν και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους, να θέσουν συνειδητούς στόχους και να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις, να οργανώσουν αποτελεσματικά είτε την αναζήτηση εργασίας είτε την αναζήτηση και εύρεση δυνατοτήτων μετεκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατεβάστε το CD-ROM

ΕΣΠΑ