Ατομική Συμβουλευτική

Η υπηρεσία απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους του ΑΠΘ και έχει ως στόχο να τους ενθαρρύνει να αναπτύξουν επιχειρηματική πρωτοβουλία και να τους βοηθήσει στα πρώτα τους βήματα, μέσα από την επεξεργασία της επιχειρηματικής τους ιδέας, την ανάπτυξη στρατηγικής για την κατάρτιση του Business Plan και την ενημέρωση για τις ευκαιρίες για χρηματοδότηση.

Βασικά θέματα ατομικής συμβουλευτικής

Επεξεργασία επιχειρηματικής ιδέας, οργάνωση στρατηγικής και καθοδήγηση στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, κατάρτιση οικονομικού πλάνου, αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης, δικτύωση με επαγγελματικούς φορείς και φορείς που προωθούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. 

Διεξάγονται ωριαία προγραμματισμένα ραντεβού, τα οποία κλείνονται τηλεφωνικά ή με e-mail και τα οποία επαναλαμβάνονται ανάλογα με την περίπτωση, όσες φορές κριθεί απαραίτητο.

Ώρες εξυπηρέτησης και επικοινωνίας: 10.00-14.00
1ος όροφος Σχολή Ν.Ο.Π.Ε.- Αιθ. 114


Στοιχεία 
Βασιλική Α. Μπασδεκίδου
Οικονομολόγος – Δρ. στη Χρηματοοικονομική
Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.
Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
T 2310 999320
E-mail: vasbas@auth.gr

ΕΣΠΑ