Επικοινωνία

Τηλεφωνικό κέντρο: 2310.997340
Ε-mail: gd@cso.auth.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ
54124 Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη

ΕΣΠΑ