Το Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα 20 χρόνια λειτουργίας του πέτυχε να γίνει κόμβος πληροφόρησης, υποστήριξης, δικτύωσηςενθάρρυνσης των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος σε θέματα σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Οι υπηρεσίες και οι δράσεις που αναπτύσσει και εξελίσσει καθημερινά σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής, έχουν έναν μόνον στόχο:

να βοηθήσουν τους φοιτητές και αποφοίτους να προσεγγίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, ν’ ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στο σύγχρονο, ανταγωνιστικό περιβάλλον ή ακόμη να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης έρχεται καθημερινά σε επαφή με πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού, οργανισμούς και επιχειρήσεις, φορείς προώθησης της απασχόλησης, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα. Παρέχει πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υποτροφίες και κληροδοτήματα καθώς καισυμβουλευτική υποστήριξη. Διοργανώνει εργαστήρια συμβουλευτικής, εργαστήρια επιχειρηματικότητας,  εκδηλώσεις σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας. Ανακοινώνει νέες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης και ενημερώνει καθημερινά την ιστοσελίδα του.

Τα δύο γραφεία μας στην Πανεπιστημιούπολη είναι ανοιχτά καθημερινά 10:00 – 14:00 για συμβουλευτική, συζήτηση και αναζήτηση!

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία
στους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σας στόχους

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Το Γραφείο Διασύνδεσης

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου