Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα στην Γαλλία

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με
την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της
αεροπορικής εταιρείας Air France και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υλοποιεί και
χρηματοδοτεί, από κοινού με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ένα πρόγραμμα  υποτροφιών Αριστείας που
απευθύνεται σε φοιτητές και νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές Ελληνικών Πανεπιστημίων είτε για σπουδές
Μεταπτυχιακού επιπέδου, είτε για ερευνητικό έργο στη Γαλλία.
Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2020-2021 ξεκινάει την

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και λήγει την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα Eλλάδος 23:00, για τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.
Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

  • Λήξη Υποβολής: 28 Ιουνίου 2020

    Τοποθεσία: Ελλάδα