Παγκόσμιο συνέδριο ISSUP 2024: The Art of Healing,Θεσσαλονίκη 24-30 Ιουνίου

Το παγκόσμιο συνέδριο ISSUP 2024 που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη
24-30 Ιουνίου, έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την μάθηση στον τομέα πρόληψης της χρήσης ουσιών, τη θεραπεία αλλα και την υποστήριξη της αποκατάστασης.

Εγγραφείτε εδώ.

*Για την παρακολούθηση του συνεδρίου είναι απαραίτητη η προεγγραφή σας στην ISSUP Greece.
The 2024 ISSUP global conference, which will take place in Thessaloniki from
24-30 June, aims to raise awareness and provide knowledge in the field of substance prevention, treatment as well as recovery support.

Register here.

*To attend the conference, pre-registration with ISSUP Greece is required.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Περιγραφή:
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παρέχει βασικές γνώσεις πρόληψης σε ιθύνοντα στελέχη σχετικά με τις πιο αποτελεσματικές τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και προσεγγίσεις πρόληψης, προκειμένου να συμβάλει στη διευκόλυνση τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τις προτεραιότητες χρηματοδότησης και εφαρμογής…

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα βρείτε εδώ

Description:
The course has been designed specifically to provide essential prevention knowledge to decision-, opinion- and policy-makers about the most effective evidence-based prevention interventions and approaches in order to facilitate well-informed choices about funding and implementation priorities..

More information about the training can be found here.

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Ιατρικής

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου