Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Η Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτωνκαι το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ συνδιοργανώνουν και σας προσκαλούν την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 στην Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ σε εκδήλωση  σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για τη δράση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση και την αναζήτηση φορέα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Πιο αναλυτικά:

 10:00-11:30 πμ

Ενόψει της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη δράση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση για το ακαδ. έτος 2024-2025 που θα ανακοινωθεί τον Μάιο του 2024, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θα ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, την αναζήτηση Φορέα Υποδοχής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής.

Πληροφορίες: Ανδρομάχη Παπαρίζου, τηλ. 2310996727, email: erasmus-outgoing@auth.gr 

 12:00 – 13:30 μμ

Στη συνέχεια το Γραφείο Διασύνδεσης θα παρουσιάσει στους ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/ριες, που θέλουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, τους τρόπους και τις διαδικασίες αναζήτησης φορέα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό και θα δώσει συμβουλές για τη σύνταξη του βιογραφικού τους σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής (email) προκειμένου να έχουν θετική ανταπόκριση στις προσπάθειές τους. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν:

Α.  Σχεδιασμός – Πλάνο δράσης για τη αναζήτηση φορέα πρακτικής (που, πως, τι, γιατί…)

Β. Τρόποι & Πηγές Αναζήτησης Φορέα Πρακτικής Άσκησης Erasmus : Πλατφόρμες Αναζήτησης, Linked-in, Δικτύωση (επιμελητήρια, οργανώσεις, δίκτυο γνωριμιών).

Γ. Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος (Europass ή κάτι άλλο;)

Δ. Συμβουλές σύνταξης συνοδευτικής επιστολής (Πως να πείσω τον εργοδότη;)

Πληροφορίες: Κατερίνα Παπακώτα, Ψυχολόγος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας τηλ 2310995831, email: papakota@auth.gr

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω live streaming. Ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί σύντομα στην παρούσα ανακοίνωση. 

Παράλληλα θα υπάρχει καταγραφή της εκδήλωσης ώστε να αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ και του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ. 

  • Έναρξη Εκδήλωσης: 2024-03-20

    Λήξη Εκδήλωσης: 2024-03-20