ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024-Λήξη 28/02/2023

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024* θα χορηγηθούν:

έως 60 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό

έως 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

 σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις, εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες στις προκηρυσσόμενες ειδικεύσεις και πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις

 σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα

 για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών, εκτός εάν λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας ή δημόσιας υγείας προκρίνεται από το Πανεπιστήμιο η εξ αποστάσεως φοίτηση. *

Ημερομηνία έναρξης από 1/9/2023 ή 1/10/2023 και εξής και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

1. Γενικά

Σπουδές στο Εξωτερικό: Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  Φιλολογία2  Υπολογιστική Γλωσσολογία – Νευρογλωσσολογία  Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία – Εφαρμοσμένη Ηθική  Υπολογιστική & Ψηφιακή Αρχαιολογία – Αρχαιομετρία ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  Ειδική αγωγή  Σχολική Ψυχολογία – Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση  Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση  Εκπαιδευτική Ηγεσία, Διοίκηση & Πολιτική  Ψηφιακή Κοινωνιολογία – Ψηφιακή Ανθρωπολογία  Πολιτική Επιστήμη & Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση σε σπουδές που αφορούν: -στα Βαλκάνια, στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και στις γεωπολιτικές και οικονομικές τους σχέσεις -στην επίδραση σε γεωπολιτικό επίπεδο & σε επίπεδο στρατηγικής των ψηφιακών, τεχνολογικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και ενεργειακών εξελίξεων παγκοσμίως  Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας  Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού με έμφαση σε θέματα ρύθμισης ψηφιακών τεχνολογιών  Δίκαιο Περιβάλλοντος  Οικονομικά με έμφαση στις κάτωθι ειδικεύσεις: – Οικονομικά της Τεχνολογίας, της Καινοτομίας & της Πληροφορίας – Βιοοικονομία – Οικονομικά της Υγείας – Οικονομικά της Ενέργειας  Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων με έμφαση στη(ν): – Καινοτομία & Εφαρμογή Ψηφιακών Τεχνολογιών – Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού – Ναυτιλιακή Διοικητική – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Διοίκηση Πολιτιστικών & Δημιουργικών Βιομηχανιών – Διαχείριση Ρίσκου, Κρίσεων & Καταστροφών  Καινοτομία στη Δημοσιογραφία & τα Μέσα Επικοινωνίας 1Η επιλογή του επιστημονικού κλάδου/ ειδίκευσης γίνεται βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μία ειδίκευση ή ένα επιστημονικό κλάδο από τους ως άνω αναφερομένους. Εξαίρεση αποτελούν τα διεπιστημονικά προγράμματα. 2 Με έμφαση στην Καβαφική έρευνα σε διδακτορικό επίπεδο

2. Σπουδές στο Εξωτερικό: Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Πολιτικοί Μηχανικοί, με έμφαση στις ειδικεύσεις: – Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής – Περιβαλλοντικής Μηχανικής – Αντισεισμικής & Αντιπλημμυρικής Τεχνολογίας & Διαχείρισης Καταστροφών  Μηχανολόγοι Μηχανικοί, με έμφαση στις ειδικεύσεις: – Ρομποτικής, Αυτόματου Ελέγχου & Τεχνητής Νοημοσύνης – Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας  Χημικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών  Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, με έμφαση στις κάτωθι ειδικεύσεις: – Αστικός Σχεδιασμός – Βιοκλιματικός Σχεδιασμός – Ψηφιακός & Παραμετρικός Σχεδιασμός – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός  Βιομηχανικός Σχεδιασμός & Σχεδιασμός Προϊόντων  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Τηλεπικοινωνίες με έμφαση σε σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων, ενσωματωμένων συστημάτων και υπολογιστικού νέφους  Ενεργειακοί Μηχανικοί/Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  Πληροφορική ΦΥΣΙΚΕΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  Βιολογία  Φυσική  Χημεία  Γεωπονικές Σπουδές & Τεχνολογία Τροφίμων με έμφαση στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών  Μαθηματικά & Στατιστική ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  Ιατρική – Παθολογικός Τομέας  Ιατρική – Κλινικοεργαστηριακός Τομέας  Ιατρική – Χειρουργικός Τομέας  Ιατρική – Τομέας Ψυχιατρικής & Νευρολογίας  Ιατρική Βιοτεχνολογία  Φαρμακευτική/Φαρμακολογία/Φαρμακογονιδιωματική  Νοσηλευτική με έμφαση στη Χειρουργική, Καρδιολογική & Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας

3. Σπουδές στην Ελλάδα: Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις

 Ειδική Αγωγή  Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση  Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση  Αστικός Σχεδιασμός  Περιβαλλοντική Μηχανική και Τεχνολογία & Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών  Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων  Τεχνητή Νοημοσύνη  Ναυτιλιακή Διοικητική  Οικονομικά & Διοίκηση της Υγείας  Μοριακή Βιοϊατρική και Βιοκαινοτομία & Ιατρική Βιοτεχνολογία  Εντατική θεραπεία – Καρδιολογία, Ιατρική & Νοσηλευτική φροντίδα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος

  • Λήξη Υποβολής: 28 Φεβρουαρίου 2023

    Τοποθεσία: Ελλάδα