Νέες Υποτροφίες από το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα, το ΕΚΕΤΑ και το Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων