ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Κλάδος Επιχείρησης: ΕΡΕΥΝΕΣ- ΜΕΛΕΤΕΣ

Σύντομη Περιγραφή: Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) αποτελεί τον μελετητικό φορέα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ. Η ΓΣΕΒΕΕ ιδρύθηκε το 1919 με σκοπό την υπεράσπιση προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων της Ελλάδας, και αποτελεί εθνικό κοινωνικό εταίρο. Κύριος σκοπός του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι η ανάδειξη του ρόλου των μικρών επιχειρήσεων ως καθοριστικό και δυναμικό συντελεστή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Οι κύριες δραστηριότητες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι: • Η αξιολόγηση πολιτικών και η προώθηση θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ. • Σχεδίαση και υλοποίηση μελετών και ερευνών. • Ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων υποστήριξης επιχειρήσεων. • Υλοποίηση έργων ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Με βασικές προτεραιότητες: • Την δημιουργία και διάχυση επιστημονικής γνώσης για θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις • Την ενδυνάμωση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ ως εθνικού κοινωνικού εταίρου και των ομοσπονδιών μελών της • Την ενίσχυση των επιχειρήσεων και του ανθρωπίνου δυναμικού για την προσαρμογή τους στo μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον Τέλος, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες δομές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, και Ιωάννινα.

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Αριθμός: 46

Ταχ. Κώδικας: 10433

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310545967

Email: thessalomiki@imegsevee.gr

URL: https://imegsevee.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι