Καρυδόπουλος Παναγιώτης

Κλάδος Επιχείρησης: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού  χαρακτήρα (1. διάθεση λυμάτων και  απορριμμάτων, υγιεινή και παρόμοιες  δραστηριότητες. 2. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές  και αθλητικές δραστηριότητες)

Διεύθυνση: Διδυμοτείχου

Αριθμός: 29

Ταχ. Κώδικας: 56727

Πόλη: Νομός Θεσσαλονίκης

URL: http://www.computer-systems.gr/

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι