Εικονοθεσία, Ήχος, Επιτέλεση: Καλλιτεχνικές Πρακτικές και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις

 • Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Ανθρωπιστικές Τέχνες,Τέχνες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Φ.Ε.Κ. 1717/Β΄/17.05.2018 (ΙΔΡΥΣΗ)

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.asfa.gr/spoudes/tmima-eikastikwn-texnwn/metaptyxiaka-eikastika

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει τίτλο «Εικονοθεσία, ήχος, επιτέλεση: Καλλιτεχνικές πρακτικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις» υποστηρίζεται από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ.

  Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η εξειδίκευση και εμβάθυνση σε θέματα καλλιτεχνικής δημιουργίας και έρευνας στα αντικείμενα της εικονοθεσίας, του ήχου και της επιτέλεσης σε ταχέως αναδυόμενα και μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα στην περιοχή των «Εικαστικών Τεχνών».

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση πτυχιούχων καλλιτεχνικών σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε θέματα σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η εμβάθυνση του εναγκαλισμού της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το όλον του σύγχρονου πολιτισμού, η ακαδημαϊκή ανατροφοδότηση Ελλήνων δημιουργών η καλλιέργεια διεθνών εικαστικών συνεργασιών υψηλού κύρους και η διερεύνηση των περιοχών συνάντησης μεταξύ τέχνης, επιστημών, και κοινωνίας.

  Συγκεκριμένα:

  α) η εμβάθυνση στη γνώση και η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος, καθώς και η ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο,

  β) η σε βάθος κατάρτιση καλλιτεχνών σε τεχνικές και πρακτικές δεξιότητες, ώστε να καταστούν περισσότερο ικανοί να υπερβούν τις δυσκολίες μιας ερευνητικής δημιουργίας στο χώρο των «Εικαστικών Τεχνών».

  Το ΠΜΣ στοχεύει στη δημιουργία και ανάδειξη νέων καλλιτεχνών ερευνητών που θα ενδυναμώσουν τον ακαδημαϊκό χώρο και θα λειτουργήσουν ως ισχυροί πολλαπλασιαστές καλλιτεχνικής παρέμβασης στα δημόσια εικαστικά δρώμενα της εποχής μας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι. ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.

  Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΣΥΝΟΛΙΚΑ.

 • Ειδικεύσεις:

  1. ΕΙΚΟΝΟΘΕΣΙΑ, VISUALIZATION
  2. ΉΧΟΣ, SOUND
  3. ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ, PERFORMANCE ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 • Σημειώσεις:

  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΎ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΙΚΟΝΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΣ, ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021.