Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα και Πολυχρηστικά Συστήματα Καλλιτεχνικής Έκφρασης

 • Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Φ.Ε.Κ.1905/Β'/29.05.2018 (ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ)

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.medialab.asfa.gr/master/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει, σε συγκεκριμένο αριθμό επιλεγμένων φοιτητών, μια διπλή δεξιότητα, καλλιτεχνική και τεχνολογική, στους χώρους καλλιτεχνικής δημιουργίας που συμπράττουν με τις δημιουργικές ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικότερα στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας.

  Παρέχεται τόσο η τεχνογνωσία, όσο και η αισθητική για τη δημιουργία καλλιτεχνικών και τεχνολογικών έργων που αναπτύσσονται στο σύγχρονο ψηφιακό υπόστρωμα όπως αυτό διαμορφώνεται από τις σύνθετες πλατφόρμες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, τους πολυχρηστικούς διαδικτυακούς χώρους, τα κοινωνικά δίκτυα, τις διασυνδεδεμένες «έξυπνες» συσκευές επικοινωνίας και μικροσυσκευές», λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στα συνεχώς εξελισσόμενα μέσα.

  Προς αυτή την κατεύθυνση, δίνεται έμφαση στις μεθόδους συνεργατικής παραγωγής σύνθετων καλλιτεχνικών έργων τα οποία μπορούν να προβληθούν σε διαδικτυακούς, πολυχρηστικούς ή μη, σύγχρονους ψηφιακούς χώρους.

  Για τον σκοπό αυτόν, αξιοποιούνται εργαλεία αιχμής σε συνδυασμό με τεχνικές παραγωγής καλλιτεχνικού περιεχομένου πραγματικού χρόνου και επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής, όπως οι μηχανές ανάπτυξης παιχνιδιών, αλλά και ειδικές μέθοδοι με βάση τον προγραμματισμό όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τεχνητή ζωή, ο προγραμματισμός συμπεριφορών, κ.ά

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.

  ΕΠΙΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ή ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤ΄ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΚΑ (10) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΔΡΥΜΑ.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Arts et Technologies de l’image (Γαλλία),
  UFR (Μονάδα Εκπαίδευσης και Έρευνας)
  Arts, philosophie, esthétique,
  Πανεπιστήμιο Paris 8

 • Σημειώσεις:

  ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ Π.Μ.Σ.