Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ)

 • Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Τμήμα: ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Φ.Ε.Κ. 1277/Β΄/10.04.2018 (ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ)

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-18-00-44-40/2015-10-18-00-56-56/programmata-spoudon

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης.

  Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει σε επιλεγμένο αριθμό φοιτητών δέσμη ειδικών μεταπτυχιακών μαθημάτων-σεμιναρίων που αποβλέπουν, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, στην απόκτηση επιστημονικής ειδίκευσης στη Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης με βάση τις υπό το άρθρο 3 αναφερόμενες γνωστικές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης επιστημόνων οι οποίοι στη συνέχεια θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αυξημένα εφόδια και επιδόσεις στις απαιτήσεις μιας πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας ή μιας πορείας σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΚΑΤ΄ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ.