Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Πιτιλάκης Δημήτρης

Πολιτικών Μηχανικών Αναπληρωτής Καθηγητής dpitilakis@civil.auth.gr

Πετρουτσάτου Κλεοπάτρα

Πολιτικών Μηχανικών Αναπληρωτής Καθηγητής kpetrout@civil.auth.gr

Βαρελτζής Πάτροκλος

Χημικών Μηχανικών Επίκουρος Καθηγητής pkvareltzis@cheng.auth.gr

Μπαμίδης Παναγιώτης

Ιατρικής Καθηγητής bamidis@auth.gr

Τσουμάκας Γρηγόριος

Πληροφορικής Αναπληρωτής Καθηγητής greg@csd.auth.gr

Ευθυμίου Ευάγγελος

Πολιτικών Μηχανικών Επίκουρος Καθηγητής vefth@civil.auth.gr

Θωμαΐδης Νικόλαος

Οικονομικών Επιστημών Επίκουρος Καθηγητής nthomaid@econ.auth.gr

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Καθηγητής randreop@for.auth.gr

Γεωργιάδης Μιχαήλ

Χημικών Μηχανικών mgeorg@cheng.auth.gr

Σεργάκη Παναγιώτα

Γεωπονίας Αναπληρωτής Καθηγητής gsergaki@agro.auth.gr

2ο Social Innovation Hackathon | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Πιτιλάκης Δημήτρης

Πολιτικών Μηχανικών Αναπληρωτής Καθηγητής dpitilakis@civil.auth.gr

Πετρουτσάτου Κλεοπάτρα

Πολιτικών Μηχανικών Αναπληρωτής Καθηγητής kpetrout@civil.auth.gr

Βαρελτζής Πάτροκλος

Χημικών Μηχανικών Επίκουρος Καθηγητής pkvareltzis@cheng.auth.gr

Μπαμίδης Παναγιώτης

Ιατρικής Καθηγητής bamidis@auth.gr

Τσουμάκας Γρηγόριος

Πληροφορικής Αναπληρωτής Καθηγητής greg@csd.auth.gr

Ευθυμίου Ευάγγελος

Πολιτικών Μηχανικών Επίκουρος Καθηγητής vefth@civil.auth.gr

Θωμαΐδης Νικόλαος

Οικονομικών Επιστημών Επίκουρος Καθηγητής nthomaid@econ.auth.gr

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Καθηγητής randreop@for.auth.gr

Γεωργιάδης Μιχαήλ

Χημικών Μηχανικών mgeorg@cheng.auth.gr

Σεργάκη Παναγιώτα

Γεωπονίας Αναπληρωτής Καθηγητής gsergaki@agro.auth.gr

2ο Social Innovation Hackathon | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου