Ευθυμίου Ευάγγελος

 • Όνομα: Ευάγγελος

  Επίθετο: Ευθυμίου

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

  Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

  Τομέας: Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών (ΤΕΤΚ)

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Κατόπιν συνεννόησης ορισμού συνάντησης

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310995656

  Email: vefth@civil.auth.gr

 • Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι

  Άλλο: Δυνατότητες αξιοποίησης γνώσεων-δεξιοτήτων σε άλλο κλάδο