Πετρουτσάτου Κλεοπάτρα

 • Όνομα: Κλεοπάτρα

  Επίθετο: Πετρουτσάτου

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  Τομέας: Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Τρίτη και Πέμπτη 10.00-12.00 ή μέσω ηλετρονικού ταχυδρομείου

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6937041338, 2310995494

  Email: kpetrout@civil.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι