Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Σιώζιος Κωνσταντίνος

Φυσικής Επίκουρος Καθηγητής ksiop@auth.gr

Τότλης Τρύφων

Ιατρικής Επίκουρος Καθηγητής totlis@auth.gr

Λεονταρίδη Ελένη

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγητής eleont@itl.auth.gr

Κανταρτζής Νικόλαος

Καθηγητής kant@ece.auth.gr

Ταγαράς Γεώργιος

Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητής tagaras@auth.gr

Μπονοβόλιας Ιωάννης

Φαρμακευτικής imponovo@pharm.auth.gr

Αντωνιάδης Θεόδωρος

Επίκουρος Καθηγητής thantoni@lit.auth.gr

2ο Social Innovation Hackathon | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Σιώζιος Κωνσταντίνος

Φυσικής Επίκουρος Καθηγητής ksiop@auth.gr

Τότλης Τρύφων

Ιατρικής Επίκουρος Καθηγητής totlis@auth.gr

Λεονταρίδη Ελένη

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγητής eleont@itl.auth.gr

Κανταρτζής Νικόλαος

Καθηγητής kant@ece.auth.gr

Ταγαράς Γεώργιος

Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητής tagaras@auth.gr

Μπονοβόλιας Ιωάννης

Φαρμακευτικής imponovo@pharm.auth.gr

Αντωνιάδης Θεόδωρος

Επίκουρος Καθηγητής thantoni@lit.auth.gr

2ο Social Innovation Hackathon | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου