Υποτροφίες Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημιακών Υποτρόφων στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημιακών Υποτρόφων στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
– Θέσεις δυο (2) Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για την Α’ Παιδιατρική Κλινική με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική Αιματολογία»
– Θέσεις δύο (2) Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για την Α’ Παιδιατρική Κλινική με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπτυξιακή και Συμπεριφορική Παιδιατρική» 
– Θέση μία (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για την Α’ Παιδιατρική Κλινική με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική Γαστρεντερολογία» 
– Θέση μία (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για την Β’ Παιδιατρική Κλινική με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία» 
– Θέση μία (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για την Β’ Παιδιατρική Κλινική με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική Αλλεργιολογία – Αλλεργίες Αναπνευστικού» 
– Θέσεις έξι (6) Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για την Γ Παθολογική Κλινική: 
– Θέση μία (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για το Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροχειρουργική» 
– Θέση μία (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για την Νεογνολογική Κλινική με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική Νεογνολογία» 
 
Ημερομηνία λήξεων αιτήσεων: 12/09/2014 
Δείτε αναλυτικότερα την Προκήρυξη
  • Λήξη Υποβολής: 13 Σεπτεμβρίου 2014

    Τοποθεσία: Ελλάδα