Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, προκηρύσσει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στους παρακάτω μεταπτυχιακούς τίτλους:

  1. Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή

2. Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων

3. Ιατρική Ακριβείας-Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική

4. Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας

5. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

6. Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Ιατρικής

OCCURRENCE AND VARIATIONS OF BACTERIAL COMMUNITY IN HOUSEHOLD MUNICIPAL SOLID WASTE IN RESIDENTIAL AREAS: IMPLICATIONS TO HEALTH RISKS

Πρόσκληση φοιτητών στο 1ο Zero Waste-Circular Economy | InfinityGreece

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου