Βυζαντινός κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

  Τμήμα: Φιλολογίας

  Πόλη: ΚΑΛΑΜΑΤΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3180/2.8.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2100

  URL Ιστοσελίδας: http://phil.uop.gr/index.php/metaptyxiakes-spoudes/2017-05-08-21-10-35

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η έρευνα του Βυζαντινού Πολιτισμού ως κομβικού σημείου μεταξύ της Αρχαιότητας και του Νεότερου Ελληνισμού και η ανάδειξη της συμβολής του Βυζαντίου στη διαχρονία του Ελληνισμού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Βυζαντινός κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π) , Ε.Π.Ι. του Πανεπιστημίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  pmsbyzantinoskosmos@gmail.com
  τηλ. 2731028833, 2721065132, 6932305407