Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Σχολή: Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

  Τμήμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3124/τΒ/31.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://texmaster.unipi.gr/

 • Ειδικεύσεις:

  Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
  Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
  Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)