Βιοοικονομία Κυκλική Οικονομία Βιώσιμη Ανάπτυξη

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Σχολή: Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

  Τμήμα: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 4 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Περιβαλλοντικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2934/20.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5100

  URL Ιστοσελίδας: https://bioeconomics.edu.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του  προγράμματος

  Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς της βιοοικονομίας, κυκλικής οικονίας και βιώσιμης ανάπτυξης.. Για τον σκοπό αυτό, προσεγγίζεται με διεπιστημονικό τρόπο η θεωρία και η εφαρμοσμένη ανάλυση στα πεδία της βιοοικονομίας, κυκλικής οικονομίας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης ως εργαλείο υγειούς επιχειρηματικότητας και καινοτόμου ανάπτυξης.

  Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να εφοδιάζει τα στελέχη με τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών προς ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων για τη διατήρηση της βιο-ποικιλότητας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης και οικολογικής ανάπτυξης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προσδίδει τα κατάλληλα εφόδια για την κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς αλλά και ευρύτερες οντότητες.

  Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου. Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, επιχειρείται η παροχή θεωρητικής και εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης ως εργαλεία στα επιτεύγματα της έρευνας στη βιοοικονομία, την κυκλική οικονομία, την καινοτομία και ευρύτερα της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της διαχείρισης των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και το άνοιγμα νέων και διαφοροποιημένων αγορών σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους (αγροτική οικονομία βιομηχανία τροφίμων, χημική βιομηχανία, παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, βιομηχανία καλλυντικών, παραγωγή ενδυμάτων, αλιεία, ενέργεια, κ.τ.λ.), αλλά και τη βελτίωση της βιωσιμότητας όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών.
  Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για απόφοιτους και στελέχη επιχειρήσεων με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην οικονομία και τη διοίκηση και τα αντικείμενα που ασχολούνται με το βιο-περιβάλλον (βιολογία, χημεία, χημική μηχανική, γεωπονική κτλ.) χωρίς να αποκλείονται και άλλα συναφή επιστημονικά πεδία. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της οικονομικής και των γνώσεων για το βιο-περιβάλλον εξετάζεται σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις αυτής στην πράξη, με στόχο την παροχή των απαραίτητων εργαλείων και εννοιών που επιτρέπουν τον συγκερασμό σύμφωνα με τις τρέχουσες παγκόσμιες ανάγκες για ριζικές μεταβολές προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας φιλικής στο βιο- περιβάλλον.

  Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των αποφοίτων και των στελεχών να οριοθετούν και να αξιολογούν τις σύγχρονες οικονομικές ανάγκες με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες. Φιλοδοξία του εν λόγω προγράμματος είναι να εμφυσήσει σε επιστήμονες των βιολογικών και συναφών επιστημών την οικονομική, επιχειρηματική και διοικητική σκέψη και προσέγγιση των πολύπλοκων οικονομικών και επιχειρηματικών προβλημάτων στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομίας και να επιτρέψει στους οικονομολόγους να κατανοήσουν τη λογική και την ερμηνεία των βιολογικών και συναφών επιστημών στη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών.

  Τέλος, στόχος του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “Master in Bioeconomy, Circular Economy and Sustainable Development”, είναι να προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία στους αποφοίτους και τα στελέχη επιχειρήσεων και σε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή να εντρυφήσουν περαιτέρω στην εν λόγω γνώση επιδιώκοντας διδακτορικό τίτλο σπουδών, να αποτελέσουν τους πρωτοπόρους και τους καθ ύλην αρμοδίους τόσο στους κλάδους της βιοοικονομίας, κυκλικής οικονομίας όσο και σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Το πρόγραμμα παρέχει μια προηγμένη κατανόηση των σύγχρονων οικονομικών αναγκών για βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα προσφέρεται για επαγγελματική σταδιοδρομία σε δημόσιους οργανισμούς, πολυεθνικές επιχειρήσεις ή εταιρείες συμβούλων. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ιδανικό για τα στελέχη που σχεδιάζουν μια επαγγελματική καριέρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τους διεθνείς οργανισμούς, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά και την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικής δράσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (MSc. in Bioeconomy, Circular Economy and Sustainable Development).

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Kεντρικό κτίριο – Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
  Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς

  Πληροφορίες στα τηλέφωνα
  210 4142080/-2159/-2077 (09:00 – 15:00)

  Υπεύθυνη Γραμματείας Π.Μ.Σ.
  Κα Αργυρώ Ταξοπούλου

  info@bioeconomics.edu.gr