Ποσοτική Επενδυτική – Quantitative Investing

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 εξάμηνα για την ειδίκευση Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου, 3 εξάμηνα για την ειδίκευση Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3071 τ. Β’/31-07-2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 8000

  URL Ιστοσελίδας: https://qi-uoa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το πρωτοποριακό, μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ποσοτική Επενδυτική (Quantitative Investing) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ προσφέρει επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες καριέρας υψηλής αξίας για να σας εισάγει στη νέα εποχή διαχείρισης επενδύσεων που συνδυάζει τα χρηματοοικονομικά, τα μαθηματικά και την ανάλυση δεδομένων. Είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις νέες επιστημονικές και εκπαιδευτικές τάσεις, καθώς και τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, συμβάλλοντας στην εξειδίκευση της γνώσης και την προοπτική απασχόλησης των αποφοίτων του, αλλά και των αποφοίτων άλλων ακαδημαϊκών Τμημάτων και Ιδρυμάτων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου
  Σε αποφοίτους Οικονομικών Τμημάτων, Τμημάτων Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής και Πολυτεχνείου, καθώς και σε στελέχη Τραπεζών, Επιχειρήσεων, Ασφαλιστικών Εταιρειών και Δημοσίου.
  Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων
  Σε αποφοίτους Τμημάτων Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Πολυτεχνείου, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και σε στελέχη Επενδυτικών Κεφαλαίων, Τραπεζών, Κατασκευαστικών Εταιρειών, Μεσιτικών Γραφείων, Επενδυτικών Συμβούλων, Γραφείων Εκτιμητών, Ασφαλιστικών Εταιρειών και Δημοσίου.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ προσφέρει δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

  1.    Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου

  Βασική φιλοσοφία της ειδίκευσης «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» είναι η εκμάθηση ειδικών μαθηματικών, στατιστικών και υπολογιστικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου. Μέσα από τη μείξη πρακτικών μαθηματικών μεθόδων και οικονομικών γνώσεων, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις αναλυτικές και τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν ως ειδικοί επενδύσεων σε  χρηματοοικονομικές αγορές.

  2.    Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων:

  Το κέντρο εστίασης της ειδίκευσης αυτή είναι οι αγορές και οι επενδύσεις ακινήτων, ένα πεδίο γνώσης που εξελίσσεται ταχέως κατά τις τελευταίες δεκαετίες και έχει καθιερωθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για μία επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο των επενδύσεων. Μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων ποσοτικών μεθόδων, οι φοιτητές εμβαθύνουν στις πτυχές της οικονομική θεωρίας και των χρηματοοικονομικών τεχνικών που αφορούν στην ανάλυση επενδύσεων σε ακίνητα.

 • Σημειώσεις:

  Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται ανά εξάμηνο σε 1.500 ευρώ για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» και σε 2.000 ευρώ για την ειδίκευση «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων».

  Προοπτικές Απασχόλησης των αποφοίτων του ΠΜΣ: 

  Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ στην Ποσοτική Επενδυτική θα μπορούν να απασχοληθούν σε Επενδυτικά Κεφάλαια, Τράπεζες, Χρηματοπιστωτικές ή Ασφαλιστικές Εταιρείες, Κατασκευαστικές Εταιρείες, Μεσιτικά Γραφεία, Δημόσια Διοίκηση ως Σύμβουλοι Επενδύσεων ή Πιστοποιημένοι Εκτιμητές, αλλά και να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή καριέρα, αν το επιθυμούν.

  Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών  ανέρχονται ανά εξάμηνο σε 1.500 ευρώ για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» και σε 2.000 ευρώ για την ειδίκευση «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων»

  Επικοινωνία
  Γραμματεία ΠΜΣ Ποσοτική Επενδυτική– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – ΕΚΠΑ
  Ευριπίδου 14, 5ος όροφος 105 59 Αθήνα
  Tηλ.: 210 3689 813
  E-mail: mscmfrisk@econ.uoa.gr