Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3250

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/education/postgraduate/annual/banking/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» είναι η δημιουργία εξειδικευμένων τραπεζικών και χρηματοοικονομικών στελεχών που διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Τραπεζικής, Χρηματοοικονομικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας, προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας, της δημιουργικής και πρωτοβουλιακής δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και των τραπεζών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αναπτύσσει, οργανώνει και προσφέρει τη γνώση με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι ενιαία, κατανοητή, ελκυστική και εφαρμόσιμη. Παράλληλα προσφέρει στο φοιτητή νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης, δράσης, κατανόησης και αντιμετώπισης των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων. Η καινοτόμος αυτή προσπάθεια προωθεί την εξοικείωση του φοιτητή με τις νέες τεχνολογίες και την χρηματοοικονομική τεχνολογία γενικότερα, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της διασύνδεσης γνωστικών αντικειμένων και ενισχύει τη σφαιρική ανάλυση βασικών θεμάτων για την αποτελεσματικότερη απόκτηση χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Γίνονται δεκτοί/ές:

  Απόφοιτοι/ες ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς και απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
  Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367344

  Ε-mail: trax@eap.gr