Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3312/10.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.trauma.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η Θεραπεία και Φροντίδα τραυμάτων και ελκών.
  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία των οξέων και χρονίων τραυμάτων και ελκών, της επούλωσης του τραύματος, των στομιών, των σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στην φροντίδα και θεραπεία τους και στην προηγμένη έρευνα.
  Το ΠΜΣ στοχεύει στην:
  1. Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στη διαχείριση των τραυμάτων και ελκών.
  2. Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών στο γνωστικό αντικείμενο και περαιτέρω ανάπτυξη του γνωστικού κεφαλαίου.
  3. Εμβάθυνση στις αρχές της κλινικής έρευνας.
  4. Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την επούλωση των χρόνιων τραυμάτων και ελκών.
  5. Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, στην πρόληψη, τη φροντίδα και θεραπεία των χρόνιων τραυμάτων και ελκών και την φροντίδα των στομιών.
  6. Στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων, Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (τραύματος, εγκαύματος) και ΤΕΠ καθώς και Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από ειδικευμένους επιστήμονες.
  7. Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας και στην συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα.
  8. Ανάπτυξη κλινικών και επιδημιολογικών ερευνητικών προγραμμάτων.
  9. Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

 • Σημειώσεις:

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mastersoffice@teiath.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5385642