Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: none

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 4 για την Μερική φοίητηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3735/Β/21-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3500

  URL Ιστοσελίδας: https://mbaenergy.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων στα τεχνολογικά, οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, στόχος και αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά και
  Περιβαλλοντικά Έργα» είναι:
  i) Να παρέχει στους φοιτητές του τη γνώση, τις βασικές αρχές, τις μεθόδους και τα εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών, οικονομικών και επιχειρηματικών θεμάτων της ενέργειας και του περιβάλλοντος
  ii) Να τους εμπνεύσει και να τους δώσει τις ωθούσες δυνάμεις, τα κίνητρα και την απαραίτητη γνώση για τη δική τους επιστημονική/επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριοποίηση στα πεδία αυτά.
  Η καινοτομικότητα και το σημείο εστίασης του ΠΜΣ έγκεινται στη σύνθεση των τεχνολογικών, τεχνικο-οικονομικών και επιχειρηματικών παραμέτρων, που καθορίζουν την επιτυχία των ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων.
  Για το σκοπό αυτό τα θεματικά πεδία του ΠΜΣ εκτείνονται σε τρεις άξονες:
  • Τεχνολογία
  • Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
  • Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες
  ενώ προσφέρονται ταυτόχρονα μαθήματα που μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει ανάλογα με τον προσανατολισμό και το ενδιαφέρον του σε θέματα ενέργειας ή περιβάλλοντος.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι από ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της Ελλάδας και του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιστημονική ή/και επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και έργων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι μηχανικοί (δηλαδή απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών ή ΤΕΙ), απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών ή απόφοιτοι οικονομικών σχολών. Λόγω της συνάφειας και της σημαντικής αλληλεπίδρασης με τη νομοθεσία των θεμάτων υλοποίησης
  των έργων, το Π.Μ.Σ. μπορούν να παρακολουθήσουν και νομικοί/δικηγόροι, καθώς επίσης και στελέχη υπουργείων, δημόσιας διοίκησης, ενεργειακών φορέων και γενικά οργανισμών και εταιρειών που ασχολούνται με την ενεργειακή πολιτική. Τέλος, το πρόγραμμα ενδιαφέρεται να προσελκύσει στελέχη από γειτονικές χώρες, τα οποία θα έχουν αποφοιτήσει από ομοταγή αναγνωρισμένα ΑΕΙ του εξωτερικού.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» (Master of Science in Energy and Environmental Developments).

 • Σημειώσεις:

  Τα μαθήματα γίνονται μόνο Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι φοιτητές ή οι φοιτητές που ζουν εκτός Αττικής

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mastersoffice@teiath.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-538 1020, 210-538 1493