Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Ελέγχου

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4462/09.10.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2900

  URL Ιστοσελίδας: http://www.idpe.uniwa.gr/pgprogram-menu/msc-studies/texniti-noimosyni-kai-systimata-elegxou

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Από το 2020, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών και το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας προχωρούν στην επανίδρυση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και συνέχιση της λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κοινού ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική» («Intelligence Artificielle et Informatique Visuelle» – «Artificial Intelligence and Visual Computing – AIVC»).

  Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας υψηλών προδιαγραφών που λειτουργεί ως κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (joint Master) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου της Limoges το οποίο απονέμει κοινό δίπλωμα των δύο ιδρυμάτων. Οργανώνεται και λειτουργεί στην Αθήνα με συντονίζον Τμήμα το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. (Φ.Ε.Κ. 4462/Β’/09.10.2020)

  Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και η Οπτική Υπολογιστική (Visual Computing), και ειδικότερα: η σύνθεση και ανάλυση εικόνας, η επιστήμη των δεδομένων, η μηχανική μάθηση, ο σχεδιασμός γραφικών, η αναγνώριση προτύπων, η όραση υπολογιστών, τα πολυμέσα, τα ευφυή συστήματα γεωπληροφορικής, καθώς και η εξόρυξη, επεξεργασία, διαχείριση και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data) και γεωχωρικών δεδομένων.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καινοτομικής και σύγχρονης για επαγγέλματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την επιστήμη των δεδομένων, τη σύνθεση και ανάλυση ψηφιακών μέσων και την γεωπληροφορική. Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει και προάγει ταυτόχρονα το κοινά πεδία έρευνας που καλλιεργείται από τα δύο ιδρύματα στους τομείς της Πληροφορικής και της Τοπογραφίας.

  Οι ως άνω επιστημονικοί τομείς εφαρμόζονται συνδυαστικά στην τεχνολογία δημιουργίας περιεχομένου και της ευφυούς διαχείρισής του, στα νέα μέσα (new media), στις 3Δ εφαρμογές σε κινητές συσκευές, στην 3Δ διαδραστική τηλεόραση, στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, σε εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων και εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας, σε εφαρμογές πολυτροπικής και φυσικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή, στην ανάπτυξη λογισμικού ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών (video and mobile gaming) και σε εφαρμογές γεωεπισκόπησης και βιοϊατρικής.

  Ειδικότερα, οι στόχοι του ΠΜΣ είναι:

  (α) Να εκπαιδεύσει κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό σε δυναμικά εξελισσόμενους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής στην Ελλάδα και παγκοσμίως, με προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών με σημαντικό κύκλο εργασιών.

  (β) Να διαμορφώσει νέους ερευνητές / υποψήφιους διδάκτορες που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία στους πολλά υποσχόμενους επιστημονικά και τεχνολογικούς τομείς του μεταπτυχιακού.

  (γ) Να διαμορφώσει εκπαιδευτικούς ικανούς να συμβάλουν στην καθετοποίηση των σημαντικών αυτών τομέων γνώσεων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως στελεχών παραγωγής.

  (δ) Να δώσει δυνατότητες επαφής των μεταπτυχιακών φοιτητών και των μελών ΔΕΠ με ένα δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο και με το γαλλικό και ευρωπαϊκό επιστημονικό, τεχνολογικό και επιχειρησιακό περιβάλλον με στόχο την αξιοποίηση διαφορετικών εμπειριών. Να ενισχύσει την διεθνή διάσταση των σπουδών στο ΠΑΔΑ.

  (ε) Να συμβάλει στην διατήρηση της πορείας διεύρυνσης των ερευνητικών δυνατοτήτων του ΠΑΔΑ ενισχύοντας την ερευνητική συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε τομείς αιχμής. Να ενισχύσει τις Διεθνείς Διιδρυματικές Διδακτορικές Σπουδές με την συνδιοργάνωση & συνεπίβλεψη διατριβών διπλής σφραγίδας συνεχίζοντας την μέχρι τώρα παράδοση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών με το εν λόγω γαλλικό Πανεπιστήμιο σε αυτόν τον τομέα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Πληροφορική ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες. Μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική», γαλλικό τίτλο «Intelligence Artificielle et Informatique Visuelle». Ο τίτλος είναι ενιαίος, απονέμεται από κοινού και αναγράφει και τα δύο
  συνεργαζόμενα Τμήματα και Ιδρύματα.

  Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Δ.Π.Μ.Σ. οφείλουν να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 10 μαθήματα, είτε επιλέγοντας μία εξειδικευμένη κατεύθυνση είτε χωρίς κατεύθυνση, ως ακολούθως:
  • χωρίς εξιδεικευμένη κατεύθυνση – ΧΕΚ,
  • κατεύθυνση Σύνθεση και Ανάλυση Εικόνας – ΣΑΕ,
  • κατεύθυνση Επιστήμη Δεδομένων – ΕΔ,
  • κατεύθυνση Γεωπληροφορική – ΓΕΩ,
  με τουλάχιστον 5 μαθήματα ανά εξάμηνο (που αντιστοιχούν σε 30 ECTS) για κάθε κατεύθυνση και σύμφωνα με τους κανόνες σύνθεσης του καταλόγου μαθημάτων.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
  Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω

  ΤΚ 12243

  Γραμματεία ΠΜΣ

  Τηλ: +30 210 53 85 312

  Fax: +30 210 59 10 975

  Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου: 

  msc-aivc@uniwa.gr