Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3191/02.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.msc-finship.gr/index.php/contacts

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» (M.Sc in Finance and Shipping) επιδιώκει τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό της επιστημονικής γνώσης με τη εφαρμοσμένη επιστημονική πρακτική που συνοδεύει τους συμμετέχοντες, μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την διεπιστημονική και επιστημολογικά πολύπλευρη αναζήτηση του μονοπατιού δημιουργίας νέας γνώσης.

  Αναλυτικότερα το Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας εστιάζει και καλύπτει μέσω των γνωστικών αντικειμένων, τις γνώσεις, δεξιότητες και τάσεις:
  •    Στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη καλύπτοντας επιμέρους πεδία όπως η Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική, η Χρηματοοικονομική Διοίκηση, η Διεθνής και Ναυτιλιακή Οικονομική, η Χρηματοοικονομική Ανάλυση, η Χρηματοδότηση της Ναυτιλίας.
  •    Στην Ναυτιλιακή Οικονομική και Διαχείριση, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα της Ναυτιλιακής λογιστικής και χρηματοοικονομικής, στα οποία το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής έχει εμπειρία.

  Στόχος του ΠΜΣ είναι η απόκτηση από τους αποφοίτους του της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στα προαναφερθέντα αντικείμενα ώστε να επιτύχουν:
  •    την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων και
  •    τη συγκρότηση επαρκούς γνωστικής υποδομής, χρήσιμης για τη λήψη αποφάσεων, την προσαρμογή των συστημάτων διοίκησης και λειτουργιών στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον καθώς και την εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τα ηγετικά στελέχη της.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» (M.Sc in Finance and Shipping) γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται κυρίως από Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Ναυτιλιακών Σπουδών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνολογικών και άλλων συναφών Επιστημών.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» Γραφείο Δ212, Κτίριο Δ (1ος όροφος) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2) Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω, ΤΚ 122.44
  210-53.81.122 (Δευτερα-Παρασκευή 9:00-15:00)
  msc.shipping@uniwa.gr