Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Επιστημών Πληροφορίας

  Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 6199/31.12.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.uom.gr/aida

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στο χώρο της Τεχνητής Νοημο- σύνης και Αναλυτικής Δεδομένων, έτσι ώστε οι διπλωματούχοι του Π.Μ.Σ. να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και πρακτικών σε προβλήματα που απαιτούν συλλογιστική και λήψη αποφάσεων βασισμένη στη διαχείριση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων TEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Πληροφορικής
  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Πολυτεχνικών Σχολών
  Θετικών Επιστημών

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Email: aidasecr@uom.edu.gr

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-891847

  Γραφείο 422 (κτίριο ΓΔ, όροφος 4ος)

  Ταχυδρομική Διεύθυνση:

  ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων
  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Εγνατίας 156
  54636, Θεσσαλονίκη
  (θυρίδα 190)