Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.)

 • Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Φ.Ε.Κ.1905/Β'/29.05.2018 (ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ)

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.met.asfa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του προγράμματος Εικαστικών Τεχνών είναι η ενίσχυση της καλλιτεχνικής και θεωρητικής έρευνας μέσω της προσφερόμενης διεπιστημονικής γνώσης, σε επιλεγμένο αριθμό φοιτητών με δέσμη ειδικών μεταπτυχιακών μαθημάτων-σεμιναρίων, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Το ως άνω πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία που τους καθιστούν ικανούς για την δημιουργία πρωτότυπου καλλιτεχνικού έργου σε συνάρτηση με τις κοινωνικές και θεωρητικές συνιστώσες των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών και τη λειτουργία τους στο πολιτιστικό γίγνεσθαι.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΕΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠO ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3685/2008 Ή Ν.3328/2005. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗ- ΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ(10) ΚΑΤ΄ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ.