Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Πόλη: ΒΟΛΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Εκπαίδευση,Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς,Ψυχολογία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2890/19.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 7500

  URL Ιστοσελίδας: http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-postgraduate/msc-counselling

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική». Πρόκειται για ένα εντατικό (150 ECTS) μεταπτυχιακό πρόγραμμα με δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις: α) Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/ Σχολική Συμβουλευτική και β) Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία/Ψυχοθεραπεία. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν: α) τη Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, β) τη Συμβουλευτική στο χώρο της Υγείας (ψυχικής και σωματικής) και της Εργασίας, γ) τη Συμβουλευτική στο χώρο των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και δ) την Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική για Άτομα Μειονοτήτων.

  Στόχος του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει ειδικούς στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και την Συμβουλευτική άριστα καταρτισμένους επιστημονικά, πολιτισμικά και πολυπολιτισμικά ευαισθητοποιημένους, ικανούς να προωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στη Συμβουλευτική, με έμφαση στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κατάλληλων συμβουλευτικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων σε διάφορα πλαίσια και πληθυσμούς.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών/ Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων

 • Σημειώσεις:

  • Διεύθυνση:

  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Συγκρότημα Παπαστράτου)
  Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
  Γραμματεία ΠΜΣ “Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Yγεία”
  Αργοναυτών & Φιλελλήνων (1ος Όροφος, Γραφείο 12)
  382 21 Βόλος
  Ελλάδα

  • Ημέρες και ώρες λειτουργίας:
  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 14:00 – 17:00
  Παρασκευή 16:00 – 21:00
  Σάββατο 12:00 – 16:00

  Σημαντική επισήμανση:
  Η γραμματεία του ΠΜΣ είναι διαφορετική από τη γραμματεία του Τμήματος Ειδικής Αγωγής, είναι η μόνη αρμόδια για παροχή υπεύθυνης πληροφόρησης σχετικά με το μεταπτυχιακό και λειτουργεί στο συγκεκριμένο τηλέφωνο μόνο τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται παραπάνω.